Różnice we wdrażaniu zasad promocji zdrowia w szkołach w czasie pandemii COVID-19. Rozważania oparte na badaniach przeprowadzonych wśród dyrektorów polskich szkół
PDF

Słowa kluczowe

health promotion
health education
Health Promoting Schools
COVID-19
Polish school principals

Jak cytować

Leksy, K. (2023). Różnice we wdrażaniu zasad promocji zdrowia w szkołach w czasie pandemii COVID-19. Rozważania oparte na badaniach przeprowadzonych wśród dyrektorów polskich szkół. Studia Edukacyjne, (68), 47–61. https://doi.org/10.14746/se.2023.68.4

Abstrakt

During the coronavirus pandemic, health promotion became crucial for preventing COVID-19 disease and mitigating its consequences. Implementing health promotion principles was particularly essential in educational settings, where the possibility of infection was high. Simultaneously, only limited empirical studies have addressed school principals’ perspectives on implementing health promotion issues during the COVID-19 pandemic. Thus, this study aims to examine the differences in implementing health promotion principles in schools during the COVID-19 pandemic. The results come from an online cross-sectional survey conducted in eight provinces of Poland from June to December 2021. The study was part of a global school principal health literacy survey under the COVID-HL Network. Research results have shown that schools in the Health Promoting Schools network tend to implement the whole-school approach to health more often. In addition, the longer the school belongs to the network, the more health promotion activities are implemented. It can be assumed that school principals play a crucial role in implementing health promotion principles in schools. Therefore, their health awareness and interest in health matters are essential for effectively promoting health in schools.

https://doi.org/10.14746/se.2023.68.4
PDF

Bibliografia

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2013). Zaawansowane metody tworzenia wskaźników – eksploracyjna analiza czynnikowa i testowanie rzetelności skali. W: S. Bedyńska, M. Cypryańska (red.), Statystyczny drogowskaz. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno

Betschart, S., Sandmeier, A., Skedsmo, G., Hascher, T., Okan, O., Dadaczynski, K. (2022). The Importance of School Leaders’ Attitudes and Health Literacy to the Implementation of a Health-Promoting Schools Approach. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19 DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph192214829

Champion, V.L., Skinner, C.S. (2008). The health belief model. W: K. Glanz, B.K. Rimer, K. Viswanath (red.), Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice. San Francisco: Jossey-Bass

Chong, Y.Y., Cheng, H.Y., Chan, H.Y.L., Chien, W.T., Wong, S.Y.S. (2020). COVID-19 pandemic, infodemic and the role of eHealth literacy. International Journal of Nursing Studies, 108 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103644

Dadaczynski, K., Carlsson, M., Gu, Q. (2022). Guest editorial: Leadership in school health pro- motion. The multiple perspectives of a neglected research area. Health Education, 122(3), 261-266 DOI: https://doi.org/10.1108/HE-04-2022-138

Dadaczynski, K., Hering, T. (2021a). Health Promoting Schools in Germany. Mapping the Implementation of Holistic Strategies to Tackle NCDs and Promote Health. Int. J. Environ. Res. Public Health, 18, 2623 DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph18052623

Dadaczynski, K., Jensen, B.B., Viig, N.G., Sormunen, M., von Seelen, J., Kuchma, V., Vilaça, T. (2020). Health, well-being and education: Building a sustainable future. The Moscow statement on Health Promoting Schools. Health Education, 120(1), 11-19 DOI: https://doi.org/10.1108/HE-12-2019-0058

Dadaczynski, K., Okan, O., Messer, M. (2021). COVID-19 Health Literacy School Principals Survey (COVID-HL: School Principal). Questionnaire and Scale Documentation. Bielefeld University, Interdisciplinary Centre for Health Literacy Research and Fulda University of Applied Sciences, Public Health Centre: Bielefeld, Germany

Dadaczynski, K., Paulus, P. (2015). Healthy Principals – Healthy Schools? A Neglected Perspective to School Health Promotion. W: V. Simovska, P. Mannix-McNamara (red.), Schools for Health and Sustainability Theory, Research and Practice. Dodrecht: Springer Science+Business Media. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-017-9171-7_12

Dadaczynski, K., Rathmann, K., Hering, T., Okan, O. (2020a). The Role of School Leaders’ Health Literacy for the Implementation of Health Promoting Schools. Int. J. Environ. Res. Public Health, 17, 1855 DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph17061855

Eriksson, A., Axelsson, R. Axelsson, S.B. (2010). Development of health promoting leadership– experiences of a training programme. Health Education, 110, 109-123 DOI: https://doi.org/10.1108/09654281011022441

Huber, S.G., Helm, C. (2020). COVID-19 and schooling: evaluation, assessment and accountability in times of crises—reacting quickly to explore key issues for policy, practice and research with the school barometer. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 32, 237-270 DOI: https://doi.org/10.1007/s11092-020-09322-y

Kolbe, L.J. (2019). School Health as a Strategy to Improve Both Public Health and Education. Annu Rev Public Health, 40, 443-463 DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040218-043727

Leksy, K. (2020). Młodzież we współczesnej przestrzeni społeczno-kulturowej. Wybrane aspekty zdrowotne i pedagogiczne. Warszawa: Wydawnictwo Difin

Nowak, P.F. (2019). Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec edukacji zdrowotnej. Warszawa: Wydawnictwo Difin

Prentice-Dunn, S. Rogers, R.W. (1986). Protection motivation theory and preventive health: beyond the health belief model. Health Education Research, 1 DOI: https://doi.org/10.1093/her/1.3.153

Sormuren, M., Lattke, L., Leksy, K., Dadaczynski, K., Sakellari, E., Velasco, V., Borzucka-Sitkiewicz, K., Miranda-Velasco, M.J., Rabaglietti, E., Rosario, R. (2022). Health pro- moting schools and COVID-19: preparing for the future. Scandinavian Journal of Public Health, 50, 655-659 DOI: https://doi.org/10.1177/14034948221091155

Staszkiewicz-Grabarczyk, I. (2021). Edukacja w czasie pandemii COVID-19 w świetle aktów prawnych. Rozprawy Społeczne, 15(2), 25-39 DOI: https://doi.org/10.29316/rs/138205

Van den Broucke, S. (2020). Why health promotion matters to the COVID-19 pandemic, and vice versa. Health Promotion International, 35(2), 181-186 DOI: https://doi.org/10.1093/heapro/daaa042

Woynarowska, B. (2017). Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. W: B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Woynarowska-Sołdan, M., Tabak, I. (2013). Zachowania prozdrowotne nauczycieli i innych pracowników szkoły. Medycyna Pracy, 64(5), 659-670

Woynarowska-Sołdan, M., Węziak-Białowolska, D. (2012). Profile czynników sprzyjających dobremu samopoczuciu zawodowemu nauczycieli i sposób ich wykorzystania w Szkołach Promujących Zdrowie. Medycyna Pracy, 63(2), 211-216

Young, I., Williams, T. (1989). The healthy school. Edinburgh: Scottish Health Education Group/WHO

materials-for-teachers-2019-english.pdf (schoolsforhealth.org)

Najwyższa Izba Kontroli: Funkcjonowanie szkół w sytuacji zagrożenia COVID-19; pobrane z: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/21/021/ [dostęp: 20 listopad 2022].

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Strona główna (ore.edu.pl) SHE | Schools for Health in Europe Network Foundation

Szkoła Promująca Zdrowie w Polsce i w Europie. Kalendarium, fakty, ludzie – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl) [dostęp 12.10.2021]

Teachers’ resources | SHE (schoolsforhealth.org)

Velasco, V. (2021). Health-Promoting Schools in the time of the Covid-19 pandemic. Schools for Health in Europe Network Foundation (SHE), Haderslev, Denmark. SHE-HPS-in-time-of-pandemic.pdf (schoolsforhealth.org) [dostęp: 25 listopad 2022].

WHO. Schooling during the COVID-19. Recommendations from the European Technical Advisory Group for schooling during COVID-19 (who.int) [dostęp 25.01.2023].

Whole school approach | SHE (schoolsforhealth.org) www.covid-hl.org

Young, I, Leger, L.St., Buijs, G. (2013). School health promotion: evidence for effective action. Bac- kground paper SHE Factsheet 2. SHE Factsheet 2 background paper_final (schoolsforhe- alth.org) [dostęp 14.05.2018]