Życie i twórczość Józefa Łukaszewicza w świetle artykułów wspomnieniowych prasy XIX-wiecznej
PDF

Słowa kluczowe

Józef Łukaszewicz (1799-1873)
librarian
historian
writer
editor of periodicals
commemorative 19th-century press

Jak cytować

Góra, B. (2023). Życie i twórczość Józefa Łukaszewicza w świetle artykułów wspomnieniowych prasy XIX-wiecznej. Studia Edukacyjne, (68), 73–88. https://doi.org/10.14746/se.2023.68.6

Abstrakt

The article focuses on Józef Łukaszewicz (1799-1873), a historian, director of the Raczyński Library, librarian, publisher, editor, and founder of Tygodnik Literacki, Przyjaciel Ludu and Orędownik Naukowy. Author of monographs on the history of cities in terms of material culture, history of Catholicism and the Reformation in Poland in the 17th century, as well as on the history of education. The review of 19th-century press included in the article is a selection from the published texts after Łukaszewicz’s death, summarizing the life and legacy of this distinguished scholar, an outstanding figure who made a lasting mark on the history of the Raczyński Library, the history of the city of Poznań and the region of Wielkopolska.

https://doi.org/10.14746/se.2023.68.6
PDF

Bibliografia

„Czas”, (1873). 44, 1.

„Dziennik Mód”, (1873). 1, 12, 142. DOI: https://doi.org/10.1007/BF01462993

„Dziennik Poznański”, (1873). 15, 38, 1.

„Gazeta Warszawska”, (1873). 38, 1.

Józef Łukaszewicz (notatka biograficzna), „Przegląd Polski”, (1873). 8, 1, 2, 262.

Józef Łukaszewicz (w 50-tą rocznicę śmierci), „Dziennik Poznański”, (1923). 65, 67, 2-3.

Józef Łukaszewicz, „Józefa Ungra Kalendarz Warszawski Popularno-Naukowy Illustrowa­ny na rok zwyczajny 1874 który ma dni 365”, (1873), Warszawa, 26-28.

Józef Łukaszewicz. Wspomnienie pośmiertne, „Dziennik Poznański”, (1873). 15, 184, 1-2.

Józef Łukaszewicz. Wspomnienie pośmiertne. Dokończenie, „Dziennik Poznański”, (1873). 15, 185, 1-2.

„Kłosy”, (1873). 402, 16, 170-171.

„Kłosy”, (1882). 866, 34.

„Kurier Warszawski”, (1873). 53, 31, 3.

Motty, M. 1973, Przechadzki po mieście. Audiobook. Wprowadzenie Izabela Wyszowska, Poznań.

Polski słownik biograficzny, (2020), 18, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 542-544.

Przechadzki po mieście, „Dziennik Poznański”, (1888). 30, 223, 1.

Przechadzki po mieście, „Dziennik Poznański”, (1888). 30, 224, 1.

Przechadzki po mieście, „Dziennik Poznański”, (1888). 30, 225, 1.

„Przegląd Katolicki”, (1873). 11, 12, 179.

„Przegląd Polski”, (1873). 8, 1, 118-133

„Przegląd Polski”, (1873). 8, 1, 2, 270.

„Tygodnik Ilustrowany”, (1873). 12, 292, 50.

„Tygodnik Ilustrowany”, (1873). 12, 293, 69-71.

„Tygodnik Romansów i Powieści”, (1873). 217, 256.

Wielkopolski słownik biograficzny, (1983). Warszawa – Poznań, 438-439.

Wojtkowski, A. (1931). Józef Łukaszewicz jako historyk. „Kronika Miasta Poznania”, 14, 1-36.

Jazdon, A., (2012). Wydawcy Poznańscy 1815-1914. Poznań.

Matusik, P. (2022). „Powinność miasta historycznego”. Historiografia dziejów Poznania i jej in­stytucjonalne konteksty. Rocznik Przemyski, 58: Historia, 4 (28), 157-172. DOI: https://doi.org/10.4467/24497347RPH.22.008.16631

Wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_%C5%81ukaszewicz_(historyk) [dostęp: 25.03.2023].