Rola liderek w zmieniających się paradygmatach organizacji
PDF

Słowa kluczowe

organization
woman as leader
Spiral Dynamics
F. Laloux

Jak cytować

Przyborowska, B. (2023). Rola liderek w zmieniających się paradygmatach organizacji. Studia Edukacyjne, (68), 7–17. https://doi.org/10.14746/se.2023.68.1

Abstrakt

The text adopts the perspective of D. Back’s Spiral Dynamics model, which was used by F. Laloux to search for a new optimal organizational model that would change the contemporary organizational reality. The text presents the evolution of women’s leadership paradigms depending on the type of organization in which they operate. Answers were sought to the following questions: How do women leaders find themselves in different organizational paradigms? What opportunities and risks are associated with their functioning in the organization depending on its paradigm? Does women’s leadership change its meaning and lose its specific character, with the development of human individual and social consciousness? If so, how does it take place?

https://doi.org/10.14746/se.2023.68.1
PDF

Bibliografia

Chybicka, A., Zubrzycka, E. (2015). Siła kobiet w biznesie. Warszawa

Estes, C.P. (2001). Biegnąca z wilkami. Archetyp Dzikiej Kobiety w mitach i legendach. Poznań

Gromkowska-Melosik, A. (2011). Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu. Kraków

Gromkowska-Melosik, A. (2013). Kobiecość epoki wiktoriańskiej. Tożsamość. Ciało. Medykalizacja. Kraków

Gromkowska-Melosik, A. (2019). Kobiecość jako źródło społeczno-kulturowych niepokojów. Krystalizacje i rozproszenia. Poznań DOI: https://doi.org/10.14746/amup.9788323236771

Laloux, F. (2015). Pracować inaczej. Warszawa

Melosik, Z. (2010). Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant. Poznań

Morgan, A., Lynch, C. (2010). Bądź liderką. Strategie przywódcze dla kobiet. Warszawa

Pietrasiński, Z. (1990). Rozwój człowieka dorosłego. Warszawa

Przyborowska, B., Błajet, P., Murawska, I. (2017). Kompetencje dyrektora szkoły jako lidera. Raport z badań. Studia Edukacyjne, 44

Wilber, K. (2006). Integralna teoria wszystkiego. Poznań