Zbigniew Bujkiewicz, (2023). Siostra diakonisa Anna Borchers i jej seminarium w Zielonej Górze (1905-1938) na tle ewangelickiego ruchu przedszkolnego
PDF

Jak cytować

Kabacińska-Łuczak, K. (2023). Zbigniew Bujkiewicz, (2023). Siostra diakonisa Anna Borchers i jej seminarium w Zielonej Górze (1905-1938) na tle ewangelickiego ruchu przedszkolnego. Studia Edukacyjne, (68), 123–126. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/40167

Abstrakt

Zbigniew Bujkiewicz, (2023). Siostra diakonisa Anna Borchers i jej seminarium w Zielonej Górze (1905-1938) na tle ewangelickiego ruchu przedszkolnego, (Rozprawy Społeczno-Ekonomiczne Łużyckiej Szkoły Wyższej, t. 6). Żary – Poznań: Wydawnictwo Rys, ss.120

PDF

Bibliografia

Bilewicz-Kuźnia, B. (2014). Dar zabawy. Metodyka i propozycje zajęć z dziećmi wg założeń pedagogicznych Froebla. Lublin: Wydawnictwo Froebel.pl.

Bilewicz-Kuźnia, B., Andrzejewska, J. (red.), (2020). Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS

Bujkiewicz, Z. (2012/2013). Seminarium dla przedszkolanek Anny Borchers w Zielonej Górze 1905-1945. Łużyckie Zeszyty Naukowe, 6-7

Bujkiewicz, Z. (2015). Szkoły w regionie lubuskim w XIX i w pierwszej połowie XX wieku – dziedzictwo archiwalne i kulturowe. Zielona Góra: Archiwum Państwowe

Głowacka-Sobiech, E. (2008). Badania regionalne w historii wychowania – problemy metodologiczne. Biuletyn Historii Wychowania, 24

Mokrzecki, L., Żerko, J. (1989). Regionalizm w badaniach i nauczaniu historii wychowania. Rozprawy z Dziejów Oświaty, 32