Studia Europaea Gnesnensia 24/2022 - call for papers

Szanowni Państwo,

do 31 grudnia 2021 roku przyjmujemy teksty do 24 numeru czasopisma "Studia Europaea Gnesnensia", który ukaże się w czerwcu 2022 roku. Zachęcamy do nadsyłania propozycji artykułów, artykułów recenzyjnych, recenzji, polemik, sprawozdań. Propozycje prosimy wysyłać na adres seg@amu.edu.pl

Z wyrazami szacunku


Filip Kubiaczyk