Studia Europaea Gnesnensia 26/2024 - call for papers

Szanowni Państwo,

do 30 kwietnia 2024 roku przyjmujemy teksty do 24 numeru czasopisma „Studia Europaea Gnesnensia", który ukaże się do końca roku. Zachęcamy do nadsyłania propozycji artykułów, artykułów recenzyjnych, recenzji, polemik, sprawozdań. Propozycje prosimy wysyłać na adres seg@amu.edu.pl

Z wyrazami szacunku

Filip Kubiaczyk