Poetyka (nie)wyrażalnego pożądania, czyli zarys historii powie- ści gejowskiej w Polsce na tle socjologiczno-kulturowym
PDF

Słowa kluczowe

interdisciplinarity
gay novel
homosexuality
Berek
Lubiewo.

Jak cytować

Jackowiak, A. (2014). Poetyka (nie)wyrażalnego pożądania, czyli zarys historii powie- ści gejowskiej w Polsce na tle socjologiczno-kulturowym. Studia Europaea Gnesnensia, (10), 169–194. https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.9

Abstrakt

The aim of the paper is to show the history of Polish gay novel and explain the very term. However, the essence of the research problem is not the history itself, but drawing attention to the need of adopting a multidimensional perspective in the deliberations concerning homosexuality in general (including gay novel). An interdisciplinary approach to the issue enables one to make observations concerning the impact of social and political realities on literature, while at the same time to analyse a work of art as a statement in public debate on homosexuality and homosexuals.

https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.9
PDF

Bibliografia

Biedroń R., Kościół katolicki. Nowy papież – stare problemy, [w:] M. Abramowicz (red.), Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych w Polsce. Raport za lata 2005 i 2006, Warszawa 2007.

Biedroń R., Polityka. W jaki sposób dyskryminacja gejów i lesbijek stała się kwestią polityczną, [w:] Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych w Polsce. Raport za lata 2005 i 2006, red. Abra¬mowicz M., Warszawa 2007.

Boczkowski K., Homoseksualizm, Kraków 2003.

Bodnar A., Pudzianowska D., Zakaz Parady Równości 2005 uznany za naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Program Spraw Precedensowych. Biuletyn Informacyjny”, 5/2007.

Brach-Czaina J., Przesilenie nowoczesności. Teoretyczny i literacki obraz relacji ludzkich, „Teksty Drugie” 2005, nr 4.

Browarny W., Pamiętnik znaleziony w pikiecie, „Odra”, 4/ 2005; publikacja dostępna online: http://od¬ra.okis.pl/article.php/330.

Cóż z tego, że robi się to teraz… Z Edmundem White’em rozmawiała Agnieszka Taborska, „Literatura na Świecie” 1997, nr 3.

Darski K., Jesteśmy inni, „Polityka”, 47/ 1985.

Dunin K., Polska homoliteracka, http://kobietykobietom.com/queer/art.php?art=3038.

Ferro R., Literatura gejowska dzisiaj, [w]: Lektury inności antologia, pod red. Dąbrowskiego M. i. Pruszczyńskiego R, Warszawa 2007.

Gorgol T., Homoseksualizm a opinia, „Życie Literackie”, 18/1974.

Jarniewicz J., Pierwszy Booker dla gejów, http://kobiety-kobie¬tom.com/pra¬sa/art.php?art=1322&nad¬-tytul=Przegl%B1d%20prasy%20LGBT&t=Pier¬wszy%20Bo¬oker%20dla%20ge¬j%F3w.

Kochanowski J., Od teorii dewiacji do teorii queer. Lesbijki i geje w polilogu akademickim, [w:] Homoseksualizm. Perspektywa interdyscyplinarna, red.

Slany K., Kowalska B., Śmietana M., Kraków 2005.

Kowalska K., Krzyżaniak-Gumowska A., Nielegalna Parada Równości przeszła ulicami Warszawy, „Gazeta Wyborcza”, wydanie z dnia 12.06.2005.

Madejski J., Żorżeta, przegięcie, literatura, „Pogranicza”, 1/2005.

Minałto M., Media. Gej i lesbijka w każdym kiosku – eksplozja tematu homoseksualności w polskiej prasie, [w:] Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych w Polsce. Raport za lata 2005 i 2006, red. Abramowicz M. , Warszawa 2007.

Mizielińska J., Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer, Kraków 2006.

Mucha J., Demokratyzacja i mniejszości kulturowe. Polska przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, „Studia Socjologiczne”, 3/1992.

Pietkiewicz B., Gorzki fiolet, „Polityka”, 8/1981.

Potrykus-Woźniak P., Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich, Warszawa 2010.

Queer Studies. Podręcznik kursu, pod red. Abramowicz M., Biedronia R., Kochanowskiego J., 2011.

Ritz G., Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu, Warszawa 2002.

Sawicka Z., Kroniki wstydliwych pragnień, „Polityka”, 38/2006.

Skrendo A., Miejsce ujawnienia, „Pogranicza”,1/2005.

Szczygieł M., Żychlińska E., Rozgrzeszenie, „Na przełaj”, 51/1986.

Śmieja W., Kanon i kanony, czyli jak rozumieć pojęcie „literatura homoseksualna”, [w]: Literatura, której nie ma Szkice o polskiej „literaturze homoseksualnej”, Kraków 2010.

Śmieja W., Między sublimacją a „bydleniem”. Wątki homoseksualne w literaturze lat dziewięćdziesiątych, [w]: Literatura, której nie ma Szkice o polskiej „literaturze homoseksualnej”, Kraków 2010.

Śmieszek K., Prawo. Zmiany w sytuacji prawnej osób homoseksualnych w Polsce, [w:] Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych w Polsce. Raport za lata 2005 i 2006, red. Abra¬mowicz M. , Warszawa 2007.

Tomalski P., Nietypowe rodziny. O parach lesbijek i gejów oraz ich dzieciach z perspektywy teorii przywiązania, Warszawa 2007.

Tomasik K., W PRL-u homoseksualizm nie był kwestią polityczną. A czym był?, http://replika.kampania.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=98%3Ahomoseksualizm-w-prl-1&catid=50%3Ahistoria&Itemid=80&lang=.

Warkocki B., Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności, Warszawa 2007.

Warkocki B., Jaśniejszy odcień różu, czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć o literaturze homoseksualnej, ale boicie się zapytać, http://www.innastrona.pl/kult_akt_books2006.phtml

Wencel W., Keks w wielkim cieście, „Nowe Państwo” 3/2005.

Wiśniewski P., Pierwsza ciota III RP, „Trybuna”, dodatek „Impuls”, wydanie z dnia 10.03.2005.

Witkowski M., Lubiewo, Kraków 2005.