Nr 10 (2014)

Spis treści

. .
Spis treści
PDF

Idee

Magdalena Maciudzińska-Kamczycka
9-29
Narodziny „żydowskiej archeologii” i nowoczesna interpretacja antycznej sztuki żydowskiej
https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.1
PDF
Kajetan Jagodziński
31-52
Sposoby gromadzenia oraz magazynowania zasobów wodnych w klasycznej kulturze nizinnych majów (iii–ix/x wiek n.e.)
https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.2
PDF
Paulina Grobelna
53-73
Monarchia absolutna ludwika XIV. Nowe ścieżki badawcze
https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.3
PDF
Waldemar Szczerbiński
75-97
Mordecai m. kaplan’s proposal of judaism’s renewal. reconstrution or deconstruction?
https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.4
PDF (English)
Inna Inna Leoentyeva
99-108
To the problem of child studies in psychological and pedagogical heritage of A. Lazurskiy (early 20th century)
https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.5
PDF (English)
Mieszko Ciesielski
109-135
Problem ciągłości istnienia Boga
https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.6
PDF
Irina Kyshtymova
137-150
Enculturation and humanization in education: pro et contra
https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.7
PDF (English)
Orest Krasiwski, Ivan Parubchak
151-167
Transformation of political culture in the process of social democratization of states during transitional period
https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.8
PDF (English)
Adrianna Jackowiak
169-194
Poetyka (nie)wyrażalnego pożądania, czyli zarys historii powie- ści gejowskiej w Polsce na tle socjologiczno-kulturowym
https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.9
PDF
Filip Kubiaczyk
195-230
Rasizm: otwarta rana (post)kolonialna. Exempla piłkarskie
https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.10
PDF
Paweł Orzechowski
231-253
Stres, przemiany tożsamości i  konsumeryzm — wyzwania współczesnej młodzieży
https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.11
PDF