Pressto.

Nagłowek strony

Jak rozumieć estetykę?

Monika Ożóg

DOI: https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.23

Abstrakt


Słów kilka na temat recenzji naukowej Dariusza Spychały monografii autorstwa Moniki Ożóg pt. Inter duas potestates. Polityka religijna Teoderyka Wielkiego

Pełny tekst:

Bibliografia


Giesecke H.E., Die Ostgermanen und der Arianismus, Teubner, Leipzig–Berlin 1939.

Ożóg M., Inter Duas Potestates. Polityka religijna Teoderyka Wielkiego, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.

Ożóg M., Wójcik M., Przedmowa, M. Stachura, Wstęp, [w:] Codicis Theodosiani Liber Sextus Decimus, tłum. A. Caba, SCL 7, Wydawnictwo WAM, Kraków: 2014, s. V–XXXVIII.

Pietras H., List Konstantyna do Kościoła Aleksandrii oraz list soborowy do Egipcjan (325) — falsyfikaty nieznane Atanazemu?, VoxP 52/2, 2008, s. 855–869.

Prinzivalli E., L’arianesimo: la prima divisione fra i romani e la prima assimilazione dei popoli migranti, [w:] Cristianita d’occidente e cristianita d’oriente. Secoli VI-XI, 1, Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo LI, Spoleto: Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 2004, s. 31–61

Rzym (385), c. 1, [w:] Dokumenty Synodów od 381 do 431 roku, oprac. A. Baron, H. Pietras, SCL 4, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 36.

Simonetti M., L’arianesimo di Vulfila, Romanobarbarica 1, 1976, s. 297–323.

Sobór Konstantynopolitański I (381), c. 7, [w:] Dokumenty Soborów Powszechnych, 1 (325–787), oprac. A. Baron, H. Pietras, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, s. 92–95

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 120 PDF - 112

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015