Stres, przemiany tożsamości i  konsumeryzm — wyzwania współczesnej młodzieży
PDF

Słowa kluczowe

information stress
relational stress
identity
consumerism
globalisation

Jak cytować

Orzechowski, P. (2014). Stres, przemiany tożsamości i  konsumeryzm — wyzwania współczesnej młodzieży. Studia Europaea Gnesnensia, (10), 231–253. https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.11

Abstrakt

Every day, contemporary youngsters face limitations and exploit the possibilities offered by the global reality. The conditions which characterise the beginning of the 21st  century are vastly different from the times in which their parents and grandparents grew up. It would be futile to look for any kind of order in the world today, be it political, moral or economic one. The young, who experience temporariness and constant change, have to develop their own measures of coping with post-modern challenges. The principal issue presented in this paper is the occurrence of information and relational stress. The fast pace of local migration, the overload of information, the weakening of social bonds and the relationships lasting “here and now” are the shameful markers of the lifestyle of young people. These are also constitutive traits which distinguish contemporary teenagers from their predecessors. In the subsequent section, the author considers excessive consumption as a modern form of cult. Finally, attention is drawn to the incoherent and continually evolving identity of individuals, who seek to determine their place within the contemporary social structures. 

https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.11
PDF

Bibliografia

Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań 2011.

Barber B.J., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawa 2008.

Baudrillard J., Porządek symulakrów, [w:] Gwóźdź A., Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, Kraków 2001.

Baudrillard J., Pakt jasności. O inteligencji Zła, Warszawa 2005.

Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994.

Bauman Z., Tożsamość. Wtedy, teraz, po co?, [w:] Nowicka E., Chałubiński M. (red.), Idee a urządzanie świata społecznego, Warszawa 1999.

Bauman Z., Globalizacja, Warszawa 2000.

Cybal – Michalska A., Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne, Poznań 2006.

Czajkowska – Ziobrowska D., Kultura popularna a tożsamość młodzieży współczesnej, Poznań 2010.

Debord G., Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, Warszawa 2006.

Eco U., O bibliotece, Wrocław 1990.

Halawa M., Wróbel P., Bauman o popkulturze. Wypisy, Warszawa 2008.

Lazarus R., Folkman S., Transactional theory and research on emotions and coping, European Journal of Personality, 1, 1987.

Ledzińska M., Młodzi dorośli w dobie globalizacji. Szkice psychologiczne, Warszawa 2012.

Marcuse H., Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, Warszawa 1991.

Melosik Z., Młodzież i styl życia. Paradoksy pop – tożsamości, [w:] Melosik Z., Młodzież, styl życia i zdrowie. Konteksty i kontrowersje, Poznań 2001.

Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 2009.

Ogonowska A., Między reprezentacją a symulacją. Szkice z socjologii mediów, Kraków 2007.

Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa 2004.

Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 2009.

Sobol E. (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1995.

Sugier – Szerega A., Mcdonaldyzacja życia i disneizacja w kulturze [w:] Szweda R. (red.), Społeczeństwo wirtualne. Społeczeństwo informacyjne, Lublin 2003.

Szlendak T., Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety, Warszawa 2005.

Toffler A., Szok przyszłości, Przeźmierowo 2007.

Źródła internetowe

(-), Raport: Konsumpcja, czas wolny, nowe media – obszary manifestacji statusu i kreacji własnego JA, , 2011, (6.10.2013).

(-),Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Obserwatorium Integracji społecznej, Stres wśród dzieci i młodzieży – skala zjawiska w województwie podlaskim,, 2011, (6.10.2013).

Bryman A., The Disneyization of Society. The Editorial Bard of the sociological review, , (1999), (20.02.2013).

Filiciak M., Tajni kulturalni, czyli z życia routerów, , 2012, (20.02.2013).

Talik E., Specyfika stresu szkolnego i strategie radzenia sobie z nim przez młodzież w okresie dorastania, , 2011, (6.10.2013)

Wójcik A., Kapral M., Rola społeczna mężczyzny we współczesnym świecie w refleksji studentów pedagogiki, , 2011, (6.10.2013).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.