Między historią a teologią, czyli ks. dr. hab. Antoniego Żurka poszukiwanie tajemnic Eucharystii w późnoantycznym Kościele łacińskim,
PDF

Jak cytować

Spychała, D. (2014). Między historią a teologią, czyli ks. dr. hab. Antoniego Żurka poszukiwanie tajemnic Eucharystii w późnoantycznym Kościele łacińskim,. Studia Europaea Gnesnensia, (10), 403–414. https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.21

Abstrakt

recenzja książki A. Żurek, ,,Mysterium Passionis-Corpus et Sanguis Christi-Communio”. Eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w  Kościele łacińskim czwartego i początku piątego wieku, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 14, 367 s.
https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.21
PDF

Bibliografia

Basiuk M., Ofiara Izaaka (Rdz 22, 1–14) w zachodniej tradycji patrystycznej, StAC SN 6, Katowice 2008.

Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy I i II, tłum. i kom. opatrzył W. Myszor, StAC SN 7, Katowice 2008.

Bourgeois H., Świadectwo dawnego Kościoła: ekonomia sakramentalna, [w:] idem, B. Sesboüé, P. Tihon, Znaki Zbawienia. Sakramenty, Kościół, Najświętsza Panna Maria, tłum. P. Rak, Historia Dogmatów, red. B. Sesboüé, 3, Kraków 2001, s. 26–42, 44–47–50.

Brown P., Augustyn z Hippony, tłum. W. Radwański, Biografie sławnych ludzi, Warszawa 1993, s. 438–444.

Chrostowski W., Nikolaici, [w:] EK, t. 13, Lublin 2009, col. 1296–1297.

Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego, oprac. W. Myszor, StAC Series Nova 1, Katowice 2005.

Dassmann E., Kirchengeschichte II/1. Konstantinische Wende und spätantike Reichskirche, Kohlhammer Studienbücher Theologie, Band 11, 1, Stuttgart–Berlin–Köln 1996, s. 111, 120, 122, 129–130, 132–134, 158, 170, 209.

Eborowicz W., Augustyn, [w:] J.M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Starożytna myśl chrześcijańska 2, Poznań 1971, s. 61–63.

Ewangelia Judasza, oprac. W. Myszor, StAC SN 3, Katowice 2006.

Jougan A., Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992, s. 424.

Kalinowski S., Wstęp, [w:] Teodoret z Cyru, Leczenie chorób helenizmu, tłum. idem, Warszawa 1981, s. 5–7; Teodoret z Cyru, [w:] SWP, s. 371–374.

Kamczyk W., Tota paschalis solemnitas. Teologia i duszpasterstwo w kazaniach i homiliach św. Augustyna, StAC SN 12, Katowice 2012.

Majewski K., Bezobrazowość oraz burzenie świątyń, posągów bogów i pomników władców w świecie grecko-rzymskim, Archeologia 16, 1965, s. 63–83.

Naumowicz J., Wstęp, [w:] Św. Ambroży z Mediolanu, Listy, 1, tłum. P. Nowak, BOK 9, Kraków 1997, s. 27.

Nawrocka A., ,De oficiis” Cycerona i ,,De oficis ministrorum” św. Ambrożego. Problem recepcji etyki Cycerona w etyce chrześcijańskiej św. Ambrożego, Studia Antiquitatis Christianae 8, Warszawa 1988.

Nowak P., Wstęp, [w:] Św. Ambroży z Mediolanu, Listy, 3, tłum. idem, BOK, Kraków 2012, s. 6–8.

Nowowiejski A.J., Msza Święta, Wykład liturgii Kościoła Katolickiego, V, Płock 1993, s. 28–29, 63–72.

Ożóg M., Kościół starożytny wobec świątyń oraz posągów bóstw, Biblioteka Historii Kościoła, Kraków 2009.

Rurański G., Wstęp do Św. Hieronim przeciw Helwidiuszowi o wieczystym dziewictwie Błogosławionej Maryi (Adversus Helvidium de Mariae virginitate perpetua), tłum. W. Kania, [w:] Św. Hieronim ze Strydonu, Pisma polemiczne. Przeciw Helwidiuszowi. Przeciw Jowinianowi. Przeciw Wigilancjuszowi, oprac. L. Nieścior, ŹMon 67, starożytność 40, Tyniec–Kraków 2013, s. 24.

Salamonowicz-Górska I., J. Naumowicz, S. Strękowski, Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycznej, StAC 15, Warszawa 2001.

Salamonowicz-Górska I., Skibiński T., S. Strękowski, Judeochrześcijańskie elementy w literaturze patrystycznej, StAC 13, Warszawa 1998.

Salamonowicz-Górska I., T. Skibiński, S. Strękowski, Kobieta w starożytności chrześcijańskiej, StAC 14, Warszawa 1999.

Słomka J., Nowe proroctwo. Historia i doktryna montanizmu, StAC SN 4, Katowice 2007.

Spychała D., Nawrócenie św. Augustyna a jego stosunek do kultury antycznej, Studia Europaea Gnesnensia 3/2011, s. 231–234.

Szmurło R., Życie monastyczne w pismach Szenutego z Atripe, StAC 16, Warszawa 2001.

Szulc F., Syn Boży w Pasterzu Hermasa. Świadectwo chrystologii judeochrześcijańskiej, StAC SN 2, Katowice 2006.

Tondera A., L’immagine letteraria del ,,santo” pagano nella .gura di Apollonio di Tiana e la sua valutazione da parte cristiana, StAC SN 13, Katowice 2012.

Uciecha A. (red.), Modlitwa i miłosierdzie w Enarrationes in Psalmos św. Augustyna, StAC SN 5, Katowice 2007.

Walsh P.G., The Poems of St. Paulinus of Nola, Ancient Christian Writers 40, New York 1975.

Williams S., G. Friell, Theodosius. The empire at bay, London 1994, s. 68–71.

Wprowadzenie do Ojców Kościoła, Kraków 1993; Pierwsze wieki Kościoła (I–VII wiek), Academica 42, Tarnów 2003.

Żurek A., ,,Mysterium Passionis-Corpus et Sanguis Christi-Communio”. Eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i początku piątego wieku, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 14, 367 s.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.