To the problem of child studies in psychological and pedagogical heritage of A. Lazurskiy (early 20th century)
PDF (English)

Słowa kluczowe

A. Lazurskiy
the identity of a child
schoolchildren
individual characteristics and features
method of natural experiment
psychological characterization.

Jak cytować

Inna Leoentyeva, I. (2014). To the problem of child studies in psychological and pedagogical heritage of A. Lazurskiy (early 20th century). Studia Europaea Gnesnensia, (10), 99–108. https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.5

Abstrakt

Exploring the nature of a child, the child's personality, individual traits of character as well as peculiarities of formation and development in educational process is one of the main problems of modern pedagogy. The most significant contribution among scientists in the field of study of child and child’s individual features was made by A. Lazurskiy (1874-1917). The author determines that A. Lazurskiy was inclined to employ psychological knowledge in teaching practice and was deeply convinced that upbringing schoolchildren can rely on detailed and planned studies of child nature by means of psychological and pedagogical methods. Subsequently, the author demonstrates that A. Lazurskiy developed a versatile method for a holistic research  of the personality of a child in the educational process – the natural experiment, and was the author of "experimental classes" as a valuable educational tools.
https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.5
PDF (English)

Bibliografia

Bech, I., Osobystisno-oriientovanyi pidkhid u vykhovanni, [in:] Profesiina osvita: pedahohika ta psykholohiia: Kyiv, 2000, pp. 331 – 350.

Kravets, V. P., Zarubizhna shkola i pedahohika XX stolittia, Ternopil, 1996.

Lazurskiy, A. F., Lichnost` i vospitanie, [in:] Trudy` 3 Vserossiyskogo s``ezda po e`ksperimental`noj pedagogike v Petrograde, 1917, pp. ?

Lazurskiy, A. F., E`ksperimental`ny`e uroki i ix znachenie v texnike vospitaniia, [in:] Trudy` 1 Vserossiyskogo s``ezda po semejnomu vospitaniyu v Petrograde, 1, 1914, pp. 204-209.

Lazurskiy, A. F., Ocherki nauki o xarakterax, Sankt-Peterburg, 1906.

Lazurskiy, A. F., O vzaimnoj sviazi dushevny`x svojstv i sposobax eyo izucheniia, [in:] Trudy` 3 Vserossiyskogo s``ezda po e`ksperimental`noj pedagogike v Petrograde, 1917, pp. 87-94.

Lazurskiy, A. F., O vzaimnoj sviazi dushevny`x svojstv i sposobax eyo izucheniia, [in:] Voprosy` filosofii i psixologii, 53, 1900, pp.?

Lazurskiy, A. F., Ob estestvennom e`ksperimente, [in:] Trudy` 1 Vserossiyskogo s``ezda po e`ksperimental`noj pedagogike v Sankt-Peterburge, 1911, pp. ?

Lazurskiy, A. F., Estestvenny`i e`ksperiment i ego shkol`noe primenenie, Petrograd, 1918.

Lazurskiy, A. F., Psixologiia obshhaia i e`ksperimental`naia, Leningrad, 1925.

Lazurskiy, A. F., O vzaimnoj sviazi dushevny`x svojstv i sposobax eyo izucheniia, [in:] Voprosy` filosofii i psixologii, 53, 1900, pp. ?

Lazurskiy, A. F., Shkol`ny`e xarakteristiki, Sankt-Peterburg, 1908.

Levkivskiy, M.V., Istoriia pedahohiky, Kyiv, 2003.

Myasishhev, V. N., Na puti sozdaniya psixologicheskoj teorii lichnosti, [in:] Voprosy` psixologii, Leningrad, 1925, pp. ?

Stuparyk, B., Ukrainska natsionalna shkola: vytoky,stanovlennia, Kyiv, 1998.

Sukhomlynska, O., Problemy rozvytku osobystosti v istorychnomu konteksti psykholohii ta pedahohiki, [in:] Shliakh osvity, 2, 2006, pp. 41-45.

Sukhomlynska, O., Problema "pryroda-vykhovannia" v pedahohichnii teorii ta praktytsi Ukrainy 20 – 30 rokiv, [in:]Pedahohika ta psykholohiia, 2, 1997, pp.73 – 80;

Trudy` 1 Vserossiyskogo s``ezda po pedagogicheskoj psixologii v Sankt-Peterburge, 1906.

Ukrainska pedahohika v personaliiakh, 1, Kyiv, 2005.

Vserossiyskogo s``ezda po semejnomu vospitaniyu v Petrograde, 1, 1914, pp. 204-209.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.