Problem ciągłości istnienia Boga
PDF

Słowa kluczowe

existence of God
Anselm of Canterbury
mercy
death of God
New Testament

Jak cytować

Ciesielski, M. (2014). Problem ciągłości istnienia Boga. Studia Europaea Gnesnensia, (10), 109–135. https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.6

Abstrakt

The article discusses the issue of eternal existence of God. The author offers an interpretation of selected excerpts from the New Testament, which show God as pre- or ante-eternal but not post-eternal, which means that He is an entity existing without a beginning but having an ultimate end. In order to support the suggested interpretation, the author formulates a philosophical “mercy-based proof for the current non-existence of God”. 

https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.6
PDF

Bibliografia

Aland K., Black M., Martini C.M., Metzger B.M., Wikgren A. (red.), The Greek New Testament, Stuttgart 1966, 1968, 1975.

Anzelm z Canterbury, Monologion. Proslogion, Warszawa 1992.

Bogacz R., Dzieło zbawienia w ludzkiej Krwi Jezusa według Listu do Hebrajczyków, Kraków 2007.

Drożdż B., Płaszczyzna teologicznych podstaw duszpasterstwa, Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 1, 2002.

Fąfara K., Duch Święty przyczyną doskonałości Nowego Przymierza według Listu do Hebrajczyków, Kraków 2001.

Gilson E., Bóg i filozofia, Warszawa 1982.

Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, tłumacz. i oprac. R. Popowski, M. Wojciechowski, Warszawa 1993.

Hartshorne Ch., The Logic of Perfection, Illinois 1962.

Homerski J., Dobry Pasterz. Refleksje egzegetyczno-teologiczne nad tekstem Ez 34, 1–31, Warszawskie Studia Teologiczne X, 1997.

Jaeger W., Teologia wczesnych filozofów greckich, Kraków 2007.

Judycki S., Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej, Poznań 2010.

Judycki S., Dwa aprioryczne dowody na istnienie Boga, [w:] J. Pyda (red.), Teologia Filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego Bóg i inne osoby, Poznań–Kraków 2013.

Judycki S., Sceptycyzm i dowód ontologiczny, Analiza i Egzystencja 1, 2005.

Kaiser W.C. Jr., Davids P.H., Bruce F.F., Brauch M.T., Trudne fragmenty Biblii, Warszawa 2011.

Konstytucja Dogmatyczna o Kościele (Lumen Gentium), [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002.

Koszkało M., Wszechmoc a uniwersalny posybilizm. Uwagi historyka filozofi, [w:] J. Pyda (red.), Teologia filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego Bóg i inne osoby, Poznań–Kraków 2013.

List do Hebrajczyków, tłumaczenie, wstęp i komentarz A. Paciorek, Lublin 1998.

Mackie J., Cud teizmu, Warszawa 1997.

Malcolm N., Anselm’s Ontological Arguments, Philosophical Review 69, 1960.

Malina A., Opuszczenie Jezusa wydanego na śmierć w Ewangelii Marka, ŚląskieStudia Historyczno-Teologiczne 43(1), 2010.

Nowak L., Byt i myśl. U podstaw negatywistycznej metafizyki unitarnej, Poznań 1998.

Plantinga A., The Nature of Necessity, Oxford 1974.

Ratzinger J., Duch liturgii, Poznań 2002.

Reale G., Historia •lozo•i starożytnej, 1, Lublin 2000. Swinburne R., Czy istnieje Bóg, Poznań 1997.

Tronina A., Do Hebrajczyków. Słowo zachęty na dni ostatnie, Częstochowa 1998.

Witczyk H., Pascha Jezusa odpowiedzią Boga na grzech świata, Lublin 2003.

Wojtysiak J., Spor o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu, Poznań 2012.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.