Dialektyka i synteza. O Pascalowskiej filozofii człowieka
PDF

Słowa kluczowe

individual existence
paradox
dialectics
synthesis

Jak cytować

Błaszczyk, M. (2015). Dialektyka i synteza. O Pascalowskiej filozofii człowieka. Studia Europaea Gnesnensia, (11), 83–96. https://doi.org/10.14746/seg.2015.11.4

Abstrakt

The study focuses on the characteristically Pascalian attempt at synthesizing of contradictory and intensely remote extremes of existence. Assuming the form of existential dialectics, the paradox of Pascalian vision refers in particular to the human, demonstrating the non-reducible tension between the intuitive (irrational) and the rational (panlogical); between the heart and the mind, between faith and knowledge. The conviction of human misery or the worldly vanity is fused here with the simultaneous sense of human greatness (the power of thought). The tension which therefore spans those dichotomous ontological-ontic dimensions is the determining factor of the constitution of individual existence.
https://doi.org/10.14746/seg.2015.11.4
PDF

Bibliografia

Attali J., Pascal, Warszawa 2004.

Béguin A., Pascala portret własny, Warszawa 1963.

Bierdiajew M., Autobiografia filozoficzna, Kęty 2002.

Bierdiajew M., Zarys metafizyki eschatologicznej, Kęty 2004.

Bocheński J.M., Ku filozoficznemu myśleniu, Warszawa 1986.

Brun J., Pascal, Warszawa 2000.

Copleston F., Historia filozofii, 4, Warszawa 2005.

Drozdowicz Z., Antynomie Pascala, Poznań 1993.

Drozdowicz Z., Pascalowska koncepcja geometrycznego sposobu myślenia, Poznań 1980.

Drozdowicz Z., Pascalowskie dylematy ludzkiego istnienia, [w:] S. Kaczmarek (red.), W kręgu zagadnień antropologii społeczno-filozoficznej, Poznań 1978, s. 67-88.

Granat W., Teodycea, Lublin 1968.

Hildebrand D., Serce, Poznań 1985.

Jędraszewski M., Homo: capax Alterius, capax Dei. Emmanuela Levinasa myślenie o człowieku i Bogu, Poznań 1999.

Kołakowski L., Bóg nam nic nie jest dłużny, Kraków 1994.

Kowalczyk S., Bóg w myśli współczesnej, Wrocław 1982.

Lubańska S., Pascal i Kierkegaard – filozofowie rozpaczy i wiary, Kraków 2001.

Mounier E., Wprowadzenie do egzystencjalizmów, Kraków 1964.

Pascal B., Myśli, Warszawa 1997.

Pascal B., O nawróceniu grzesznika, [w:] B. Pascal, Rozprawy i listy, Warszawa 1962.

Płużański T., Człowiek między ziemią a niebem, Warszawa 1977.

Płużański T., Filozoficzna myśl zachodniego chrześcijaństwa, Warszawa 1989.

Płużański T., Pascal, Warszawa 1974.

Siemianowski A., Wielkość i nędza człowieka. Rozważania o Pascalu, Wrocław 1993.

Stroba J., Przepowiadanie i interpretacja, Poznań 1981.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, 2, Warszawa 1968.

Tatarkiewicz W., O szczęściu, Warszawa 1985.

Tatarkiewicz W., Parerga, Warszawa 1978.

Węgrzecki A., Koncepcja człowieka u Blaise Pascala, [w:] Z. Żarnecka (red.), Szkice filozoficzne w darze R. Ingardenowi, Warszawa 1964, s. 374-375.