Trudna stabilizacja…
PDF

Słowa kluczowe

Krzysztof Królczyk
prowincje
prowincje nad Renem i Dunajem
okres flawijski

Jak cytować

Mrozewicz, L. (2019). Trudna stabilizacja…. Studia Europaea Gnesnensia, (20), 141–142. https://doi.org/10.14746/seg.2019.20.7

Abstrakt

rec. książki: Krzysztof Królczyk, Rzymskie prowincje nad Renem i Dunajem w okresie flawijskim (69 – 96 po Chr.) – res militares et externae

https://doi.org/10.14746/seg.2019.20.7
PDF

Bibliografia

Krzysztof Królczyk, Rzymskie prowincje nad Renem i Dunajem w okresie flawijskim (69 – 96 po Chr.) – res militares et externae