Nie-ludzkie doświadczenie i jego ślady w kobiecych autobiografiach. Przypadek trzech modernistek
PDF

Słowa kluczowe

Autobiography
animal history
non-human experience

Jak cytować

Pańczak, M. . (2018). Nie-ludzkie doświadczenie i jego ślady w kobiecych autobiografiach. Przypadek trzech modernistek. Studia Europaea Gnesnensia, (18), 23–45. https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.2

Abstrakt

The article discusses the possibility of reading women’s autobiographies with the main focus on the lives non-human animals. Drawing on the theory of autobiography and the field of animal studies I argue that it is feasible to extract valid and accurate accounts of numerous human-animal relationships or find traces of various animal experience whereby animals can be recognized as agents and subjects.

https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.2
PDF

Bibliografia

Adams C.J., Donovan J. (red.) 1995, Animals and Women. Feminist Theoretical Explorations, Durham-London.

Colette 1993, Narodziny dnia, przeł. K. Dolatowska, Poznań.

Colette 1999, Prisons et paradis, [w:] Colette, Oeuvres, 3, Paris, s. 655-805.

Baratay É. 2014, Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii, przeł. P. Tarasewicz, Gdańsk.

Berman J. 2012, Woolf and the Private Sphere, [w:] B. Randall, J. Goldman (red.), Virginia Woolf in Context, Cambridge, s. 461-474.

Dauphiné C. 1989, Rachilde et Colette: de l'animal aux Belles Lettres, Bulletin de l’Association Guillaume Budé, 2, s. 204-210.

Friedman S.S. 1988, Women’s Autobiographical Selves. Theory and Practice, [w:] Sh. Benstock (red.), The Private Self. Theory and Practice of Women’s Autobiographical Writings, Chapel Hill–London, s. 34-62.

Fudge E. 2017, What Was it Like to be a Cow? History and Animal Studies, [w:] L. Kalof (red.), The Oxford Handbook of Animal Studies, Oxford, s. 258-278.

Galant A. 2010, Prywatne, publiczne, autobiograficzne. O dziennikach i esejach Jana Lechonia, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Stempowskiego, Warszawa.

Haraway D. 2012, Manifest gatunków stowarzyszonych, przeł. J. Bednarek, [w:] A. Gajewska (red.), Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, przeł. J. Bednarek i in., Poznań, s. 241-260.

Janowska M. 2005, Bestiarium Zofii Nałkowskiej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 7, s. 369-405.

Jelinek E.C. 1986, The Tradition of Women’s Autobiography. From Antiquity to the Present, Boston.

Jelinek E.C. (red.) 1980, Women’s Autobiography. Essays in Criticism, Bloomington.

Lejeune Ph. 2001a, Pakt autobiograficzny, przeł. A. Labuda, [w:] R. Lubas-Bartoszyńska (red.), Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, przeł. W. Grajewski, S. Jaworski, A. Labuda, R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków, s. 21-56.

Lejeune Ph. 2001b, Pakt autobiograficzny (bis), przeł. S. Jaworski, [w:] R. Lubas-Bartoszyńska (red.), Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, przeł. W. Grajewski, S. Jaworski, A. Labuda, R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków, s. 177-203.

Kirchner H. 2011, Nałkowska albo życie pisane, Warszawa.

Kirchner H. 2015, Nasi krewni, [w:] Z. Nałkowska, Między zwierzętami. Opowiadania. Fragmenty, wstęp, wybór i oprac. H. Kirchner, Warszawa, s. 7-39.

Long J. 1999, Telling Women’s Lives. Subject/Narrator/Reader/Text, New York–London.

Mason M.G. 1998, The Other Voice: Autobiographies of Women Writers, [w:] S. Smith, J. Watson (red.), Women, Autobiography, Theory: A Reader, Madison, Wisconsin, s. 321-324.

Nałkowska Z. 1957, Koń i ślizgawka, [w:] Z. Nałkowska, Widzenie bliskie i dalekie, Warszawa.

Nałkowska Z. 1980, Dzienniki 1918-1929, 3, oprac. H. Kirchner, Warszawa, s. 16-17.

Nałkowska Z. 2015a, Duży zając, [w:] Z. Nałkowska, Między zwierzętami. Opowiadania. Fragmenty, wstęp, wybór i oprac. H. Kirchner, Warszawa, s. 101-106.

Nałkowska Z. 2015b, Nida, [w:] Z. Nałkowska, Między zwierzętami. Opowiadania. Fragmenty, wstęp, wybór i oprac. H. Kirchner, Warszawa, s. 171-175.

Nałkowska Z. 2015c, Powrót Diany, [w:] Z. Nałkowska, Między zwierzętami. Opowiadania. Fragmenty, wstęp, wybór i oprac. H. Kirchner, Warszawa, s. 176-182.

Nałkowska Z. 2015d, Sarna, [w:] Z. Nałkowska, Między zwierzętami. Opowiadania. Fragmenty, wstęp, wybór i oprac. H. Kirchner, Warszawa, s. 151-162.

Neverow V. 2011, The Woolf, the Horse, and the Fox: Recurrent Motifs in Jacob’s Room and Orlando, [w:] K. Czarnecki, C. Rohman (red.), Virginia Woolf and the Natural World: Selected Papers from the Twentieth Annual International Conference on Virginia Woolf, Clemson, South Carolina, s. 116-124.

Pekaniec A. 2013, Czy w tej autobiografii jest kobieta? Kobieca literatura dokumentu osobistego od początku XIX wieku do wybuchu II wojny światowej, Kraków.

Rodak P. 2011, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku, Warszawa.

Schiesari J. 2012, Polymorphous Domesticities. Pets, Bodies, and Desire in Four Modern Writers, Berkeley-Los Angeles.

Smith S., Watson J. 2012, Wprowadzenie: koncepcje podmiotowości w kobiecych praktykach autobiograficznych, przeł. A. Grzemska, M. Wesołowska, [w:] A. Gajewska (red.), Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, przeł. J. Bednarek i in., Poznań, s. 33-104.

Spivak G.Ch. 2010, Czy podporządkowani inni mogą przemówić?, przeł. E. Majewska, współpraca J. Kutyła, Krytyka Polityczna, 24/25, s. 196-239.

Stanton D.C. 1987a, Autogynography: Is the Subject Different?, [w:] D.C. Stanton (red.), The Female Autograph. Theory and Practice of Autobiography from the Tenth to the Twentieth Century, Chicago–London, s. 3-20.

Stanton D.C. (red.) 1987b, The Female Autograph. Theory and Practice of Autobiography from the Tenth to the Twentieth Century, Chicago-London.

Sumińska D. 2008, Autobiografia na czterech łapach, czyli historia jednej rodziny oraz psów, kotów, koni, jeży, żółwi, węży… i ich krewnych, Kraków.

Stępniewska D., Walczyna B. (wyb.) 1974, Kufer Kasyldy czyli Wspomnienia z lat dziewczęcych, il. K. Syta, wstęp i noty biograficzne M. Dernałowicz, Warszawa.

Wolfe C. 2013, Animal studies, dyscyplinarność i (post)humanizm, przeł. K. Krasuska, Teksty Drugie, 1-2, s. 125-153.

Woolf V. 1988, The Plumage Bill, [w:] A. McNeillie (red.), The Essays of Virginia Woolf, 3, New York, s. 241-245.

Woolf V. 2005, Szkic z przeszłości, [w:] V. Woolf, Chwile istnienia. Eseje autobiograficzne, przeł. M. Lavergne, Warszawa, s. 169-335.

Woolf V. 2007, Chwile wolności. Dziennik 1915-1941, oprac. A.O. Bell, wstęp Q. Bell, przeł. M. Heydel, Kraków.

Zębala A. 2005, Problemy autobiografii kobiecej w studiach genderowych, Ruch Literacki, 6, s. 539-550.

Zimand R. 1990, Diarysta Stefan Ż., Wrocław-Warszawa-Kraków.

Żabińska A. 2017, Ludzie i zwierzęta, Kraków.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.