Czytanie (z) roślin. Obraz i słowo w twórczości Urszuli Zajączkowskiej
PDF

Słowa kluczowe

Urszula Zajączkowska
eco-posthumanism
film
poetry

Jak cytować

Lekowska, D. . (2018). Czytanie (z) roślin. Obraz i słowo w twórczości Urszuli Zajączkowskiej. Studia Europaea Gnesnensia, (18), 85–98. https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.5

Abstrakt

The aim of this paper in to show the work of Urszula Zajączkowska in the light of eco-posthuman notions. The analysis will focus on film and poetry which, according to the Warsaw botanist, become complementary tools of the scientific narrative,  and serve to describe relationships between humans and other organisms.

https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.5
PDF

Bibliografia

Bakke M. 2008, Florofilia jest legalna! O międzygatunkowych sympatiach, Czas kultury, 5, s. 60-72.

Bakke M. 2012, Sztuki wizualne wobec nie-ludzkiego życia, [w:] M. Bakke, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań, s. 93-198.

Bednarczyk A. 1990, Johann Wolfgang Goethe i świat roślin (dwieście lat Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu eklären, 1790), Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 35/4, s. 491-523.

Brach-Czaina J. 2018, Szczeliny istnienia, Warszawa.

Domańska E. 2013, Humanistyka ekologiczna, Teksty Drugie, 1-2, s. 13-32.

Frost Science 2017, Science Art Cinema Festival [online]. Frost Science [dostęp: 2018-09-09]. Dostępny w Internecie: <https://www.frostscience.org/exhibition/planetarium/programs/science-art-cinema/sac-festival/>.

Kubisiowska K. 2017, Piękno muchy [online]. Tygodnik powszechny [dostęp: 2018-06-08]. Dostępny w Internecie: <https://www.tygodnikpowszechny.pl/piekno-muchy-151364>.

Kurzac M. 2008, Empatyczni ogrodnicy. O roślinach w sztuce współczesnej, Czas kultury, 5, s. 43-50.

Miller G.L. 2009, Introduction, [w:] J. W. Goethe, The Metamorphosis of Plants, Cambridge, s. 16-31.

Nawrot J. 2018, Tam jest coś więcej, na co język nauki nie pozwala. „Minimum” Urszuli Zajączkowskiej [online]. Salon Literacki [dostęp: 2018-06-08]. Dostępny w Internecie: <http://salonliteracki.pl/new/recenzje/1442-tam-jest-cos-wiecej-na-co-jezyk-nauki-nie-pozwala-minimum-urszuli-zajaczkowskiej>.

Nunes A. 2016, An Interspecies Ballet Fuses Plant Growth with Dance [online]. Creators [dostęp: 2018-06-08]. Dostępny w Internecie: <https://creators.vice.com/en_us/article/vvyn7j/plant-growth-ballet>.

Pluszka A. 2017, Gdzieś tam jesteśmy. Rozmowa z Urszulą Zajączkowską [online]. Dwu¬tygodnik [dostęp: 2018-06-08]. Dostępny w Internecie: <http://www.dwutygodnik.com/artykul/7104-gdzies-tam-jestesmy.html>.

Polskie Towarzystwo Botaniczne 2016, Nagroda SCINEMA dla dr Urszuli Zajączkowskiej za film „Metamorfozy roślin” [online]. PB Society [dostęp: 2018-09-09]. Dostępny w In¬ter¬ne¬cie: <https://pbsociety.org.pl/default/nagroda-cinema-dla-filmu-dr-urszuli-zajaczkowskiej-metamorfozy-roslin/>.

Rewers E. 2006, Od doświadczania po doświadczenie. „Niewinny” dotyk nowoczesności, [w:] R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska (red.), Nowoczesność jako doświadczenie, Kraków, s. 57-74.

Skurtys J. 2015, Subiektywny przegląd roku [online]. 2Miesięcznik. Pismo ludzi przełomowych [dostęp: 2018-06-08]. Dostępny w Internecie: <http://pismoludziprzelomowych.blogspot.com/p/jakub-skurtys_20.html>.

Zajączkowska U. 2017a, Boski chleb [online]. Vimeo [dostęp: 2018-06-08]. Dostępny w Internecie: <https://vimeo.com/218416764>.

Zajączkowska U. 2017b, Metamorfozy roślin [online]. Vimeo [dostęp: 2018-06-08]. Dostępny w Internecie: < https://vimeo.com/161297124 >.

Zajączkowska U. 2017c, minimum, Wrocław.

Zajączkowska U. 2017d, Mów do mnie Polsko, mów [online]. Vimeo [dostęp: 2018-06-08]. Dostępny w Internecie:

<https://vimeo.com/233572556>.

Zajączkowska U. 2017e, Otucha: szczęście wielocukrów [online]. Dwutygodnik [dostęp: 2018-06-08]. Dostępny w Internecie: <http://www.dwutygodnik.com/artykul/7381-otucha-szczescie-wielocukrow.html>.

Zajączkowska U. 2017f, Patrzeć bez końca [online]. Dwutygodnik [dostęp: 2018-06-08]. Do¬stęp¬ny w Internecie: <http://www.dwutygodnik.com/artykul/7292-patrzec-bez-konca.html>.

Zajączkowska U. 2017g, Plener: gdzie indziej, [online]. Dwutygodnik [dostęp: 2018-06-08]. Dostępny w Internecie: <http://www.dwutygodnik.com/artykul/7513-plener-gdzieindziej.html>.

Żurek Ł. 2017, Wiersze spod lupy [online]. Mały Format [dostęp: 2018-06-08]. Dostępny w Internecie: <http://malyformat.com/2017/06/wiersze-spod-lupy/#_ftn1>.