Ku posthumanistycznej wspólnocie. Eko-logika, czyli myślenie domem
PDF

Słowa kluczowe

eco-logics
anthropocene
posthumanism
community
ecology

Jak cytować

Markiewicz, M. (2018). Ku posthumanistycznej wspólnocie. Eko-logika, czyli myślenie domem. Studia Europaea Gnesnensia, (18), 163–180. https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.10

Abstrakt

The article is an attempt to review the ecological discourse in the light of posthuman philosophy. The main concept addressed by the author is the Anthropocene; the author observes that the Anthropocene functions as an ambivalent philosophical metaphor, which underlies contemporary ecological discourse. The author advances a new concept which, in his opinion, could replace ecology. The concept is called eco-logics, and may be defined as ‘thinking through home’.

 

https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.10
PDF

Bibliografia

Bhabha H.K. 2010, Miejsca kultury, przeł. T. Dobrogoszcz, Kraków.

Bińczyk E. 2018, Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Warszawa.

Birkenmajer K. 2012, Antropocen – nowa epoka geologiczna?, Przegląd Geologiczny, 11.

Bonneuil C. i Fressoz J.-B. 2013, The Shock of The Anthropocene. The Earth, History and Us, przeł. D. Fernbach, Londyn-Nowy York.

Braidotti R. 2014, Po człowieku, przeł. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Warszawa.

Carrington D. 2016, The Anthropocene Epoch: Scientists Declare Dawn of Human-influenced Age, The Guardian, 29.08.16.

Crutzen P.J. i Stoermer E. 2000, The “Anthropocene”, Global Change Newsletter, 41.

Crutzen P.J. 2002, Geology of Mankind, Nature, 415.

Devall B. i Sessions G. 1995, Ekologia głęboka. Żyć w przekonaniu, iż Natura coś znaczy, przeł. E. Margielewicz, Warszawa.

Fiedorczuk J. 2015, Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki, Gdańsk.

Harari Y.N. 2014, Od zwierząt do bogów. Krótka historia ludzkości, przeł. J. Hunia, Warszawa.

Haraway D. 2012, Manifest gatunków stowarzyszonych, przeł. J. Bednarek, [w:] A. Gajewska (red.), Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, Poznań.

Haraway D. i Keney M. 2015, Anthropocene, Capitalocene, Chthulhucene. Donna Haraway in conversation with Martha Kenney, [w:] H. Davis, E.

Turpin (red.), Art in the Anthro¬po¬cene. Encounters Among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies, London.

Haraway D. 2015, Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin, Environmental Humanities, 6.

Kulas D. 2011, Dom – to, co istotne, Anthropos?, 16-17.

Malm A. i Hornborg A. 2014, The geology of mankind? A critique of the Anthropocene narrative, The Anthropocene Review, 1.

Markiewicz M. 2015, Przekroczyć człowieka. Uwagi o postantropocentrycznym problemie umiejscowienia, Anthropos?, 24.

Markiewicz M. 2017, Świat poza dualizmami. Pytania o rozumienie estetyczne w kontekście nowego materializmu, Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy MASKA, 34.

Morley D. 2011, Przestrzenie domu. Media, mobilność i tożsamość, przeł. J. Mach, Warszawa.

Morton T. 2013, Hyperobjects. Philosophy and Ecology after the End of the World, Minnea¬polis.

Morton T. 2014, How I Learned to Stop Worrying and Love the Term Anthropocene, Cambridge Journal of Postcolonial Literary Inquiry, 1.

Morton T. 2018, Lepkość, przeł. A. Barcz, Teksty drugie, 2.

PAP 2016, Co dalej z Puszczą Białowieską? [online]. National Geographic [dostęp: 2018-11-24]. Dostępny w Internecie: <http://www.national-geographic.pl/aktualnosci/co-dalej-z-puszcza-bialowieska-minister-zapowiada-eksperyment-ekolodzy-sa-przeciw>.

Rousseau J.J. 1956, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, przeł. H. Elzenberg, [w:] idem, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, Warszawa.

Szyszko J., Terlecki R. i Klafka Z. 2016, Sprawozdanie z przebiegu wraz z wnioskami Konferencji naukowej na temat: „Puszcza Białowieska – mity, fakty i przyszłość” [online]. MOS [dostęp: 2019-11-23]. Dostępny w Internecie: <https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/marzec_2016/Sprawozdanie_Bialowieza_PDF.pdf>.

Wilson E.O. 2016, Znaczenie ludzkiego istnienia, przeł. B. Baran, Warszawa.

Zalasiewicz J., Waters C. i Williams M. 2015, When did the Anthropocene begin? A mid-twentieth century boundary level is stratigraphically optimal, Quaternary International, 383.

Zalasiewicz J. 2016, Ludzki ślad na Ziemi, Scientific American, 10 (302).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.