Medal upamiętniający zawarcie związku małżeńskiego między Teresą Kunegudną Sobieską a Maksymilanem Emanuelem Wittelsbachem z 1694 roku, autorstwa Georga Haustscha. Próba interpretacji na przykładzie wybranych dzieł sztuki (medalierstwa i grafiki)
PDF

Słowa kluczowe

obverse
reverse
Uścieczko
Jan III Sobieski
Teresa Kunegunda Sobieska

Jak cytować

Rokita, J. G. (2018). Medal upamiętniający zawarcie związku małżeńskiego między Teresą Kunegudną Sobieską a Maksymilanem Emanuelem Wittelsbachem z 1694 roku, autorstwa Georga Haustscha. Próba interpretacji na przykładzie wybranych dzieł sztuki (medalierstwa i grafiki). Studia Europaea Gnesnensia, (18), 209–228. https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.13

Abstrakt

In the article, the author describes in detail two selected pieces of art which bear considerable resemblance to the medal minted by Georg Hautsch. As the author observes, no representation in the entire painterly and graphic legacy of associated with Jan III Sobieski offers a direct prototype on which the medallist may have relied. It should therefore be suspected that the royal likeness on the obverse was based on several earlier representations in graphic arts or constituted an original project by Hautsch.

https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.13
PDF

Bibliografia

Margowski A.R. 1694, Porta Triumphalis Augusto destinata Ingressui: Dum [...] Principi Maximiliano II Utriusq[ue] Bavariæ & Superioris Palatinatus Duci [...] Principes Teressia Cvnegvnda [...] Ioannis III Regis Poloniarum [...] vnica filia, principi sponso per metropolim Majoris Poloniæ Posnaniam, magno lechicae nobilitatis concursu jn Bavariam duceretur a [...] Civitate Posnaniensi erecta ac, Poznań, Warszawa, Biblioteka Narodowa (sygn. SD XVII.4.15995).

Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum editio: sacrosancti oecumenici concilii vaticani II, ratione habita Iesuu Pauli PP. VI recognita auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgata. 1979, Vatican.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.1980, przeł. Augustyn Jankowski, Lech Stachowiak; Kazimierz Romaniuk, Poznań.

Theatrum Europeum vom jahr 1691 an biz 1695, beschriebendurch M. Joannem Philippum Abelinum. 1702,14, Frankfurt-Augsburg, Uniwersitätsbiblithek, sygn. 02/IV.13.2.26-141702.

Bartynowski W. Teki Bartynowskiego, b. d. m. w. [XIX/XX w.].

Beierlein J.P. 1897-1901, Die Medaillen und Münzen des Gesamthauses Wittelsbach, München.

Bénézit E. 1976, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays, Paris.

Bentkowski F. 1830, Spis medali polskich lub z dziejami Krainy Polskiej stycznych w Gabinecie Król. Alex. Uniwersytetu w Warszawie znajdujących się tudzież ze zbiorów i pism rozmai¬tych lub podań zebrany i porządkiem ułożony przez […], Warszawa.

Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothéque Nationale. 1924-1981, Paris.

Chwała i sława Jana III w sztuce i literaturze. Katalog wystawy jubileuszowej z okazji trzechsetlecia odsieczy wiedeńskiej. 1983, red. W. Fijałkowski i J. Mieleszko, Warszawa.

Czapski E. 1901, Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich osobistości w zbiorze Emeryka hrabiego Hutten-Czapskiego w Krakowie, Kraków.

Czołowski A. 1930, Ikonografia wojenna Jana III, Przegląd Historyczno-Wojskowy, II, II, 2, s. 265-266.

Drecka W. 1967, Portrety osobistości polskich znajdujące się w pokojach i w galerii pałacu w Wilanowie. Katalog, Warszawa.

Erlanger H.J. 1985, Nürnberger Medaillen 1806-1981, 1-2, Nürnberg.

Forrer L. 1904-1916, Biographical dictionary of medallists-coin, gem, and seal-engravers, mint-masters, &c., ancient and modern, I-IV, London.

Gdańsk dla Rzeczpospolitej w służbie Króla i Kościoła, Katalog wystawy. 2004, Warszawa.

Hess A. 1881-1883, Verzeichniss verkäuflicher Münzen aus der fürstlich Montenuovo'schen Münzsammlung, Frankfurt am Main.

Hutten-Czapski E. 1871-1916, Catalogue de la collection des médailles et monnaies polonaises du comte E. HuttenCzapski, I-V, St. Petersbourg-Cracovie.

Kamiński Cz. Kowalczyk W. 1969, Medale i medaliony polskie i związane z Polską. Katalog wystawy, Warszawa.

Komaszyński M. 1982, Teresa Kunegunda Sobieska, Warszawa.

Komaszyński M. 1995, Piękna królowa Maria Kazimiera d’Arquien-Sobieska, Kraków.

Korzon 1912, Dzieje wojen w Polsce, Kraków.

Krieg und Frieden in der Medaille und in der Gedenkmünze. Auktionen Gaettens. 1958, Heidelberg.

Landwehr J. 1970, Romeyn de Hooghe as Book Illustrator. A Bibliography, Amsterdam-New York.

Morka M. 1986, Polski nowożytny portret konny i jego europejska geneza, Warszawa.

Odsiecz Wiedeńska. Wystawa jubileuszowa w Zamku Królewskim na Wawelu w trzechsetlecie bitwy, 1990, red. A. Franaszek, K. Kuczman, Kraków.

Raczyński E. 1838, Gabinet Medalów Polskich oraz tych które się dziejów Polski tyczą począwszy od najważniejszych aż do końca panowania Jana III (1673-1696), II, Wrocław.

Ruszczycówna J. 1982, Ikonografia Jana III Sobieskiego. Wybrane zagadnienia, Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, XXVI, s. 309-333.

Rzeczpospolita w dobie Jana III. Katalog wystawy Zamku Królewskiego, Archiwum Głównego Akt Dawnych i Biblioteki Narodowej. 1983, Warszawa.

Skarby Niderlandów Rysunki i wybrane ryciny artystów niderlandzkich XV-XVII wieku ze zbiorów Fundacji Książąt Czartoryskich. Katalog wystawy w Arsenale-Muzeum Książąt Czartoryskich (20 kwietnia-30 maja 2004). 2004, Kraków.

Skrzypietz A. 2014, Rozkwit i upadek rodu Sobieskich, Warszawa.

Skrzypietz A. 2012, Królewicz Jakub Sobieski i jego kontakty z dworami europejskimi do wybuchu wielkiej wojny północnej, Wieki Stare i Nowe, 4 (9), s. 20-43.

Słownik Artystów Polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy. 1975, red. J.M. Białostocki i A. Ryszkiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971-2007, II, s. 466-467.

Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce. 1905, VIII, s. CCCXX.

Strzałkowski J. 1982, Słownik medalierów polskich i z Polską związanych 1508-1965, Warszawa.

Szwagrzyk J. 1971, Moneta, medal, order, Wrocław.

Thieme U. Becker F. 1907-1950, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart […], Leipzig, II (1908).

Treiderowa A. 1960, Tematyka polska w twórczości Romeyna de Hooghe’a, Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, VI, s. 5-47.

Tron pamiątek ku czci „Najjaśniejszego, Niezwyciężonego Jana Sobieskiego Króla Polskiego” w trzechsetlecie śmierci 1696-1996. 1996, Warszawa.

Wagner M. 1997, Stanisław Jabłonowski (1634-1702). Polityk i dowódca, Siedlce.

Widacka H. 1987, Jan III Sobieski w grafice XVII i XVIII wieku, Warszawa.

Widacka H. 2002, Grafika portretowa Marii Kazimiery z XVII-XVIII wieku, Studia Wilanowskie, XIII, s. 7-26,

Widacka H. 2003, Elektorowa bawarska Teresa Kunegunda Sobieska w grafice XVII-XVIII wieku, Studia wilanowskie, 14, s. 17-29,

Widacka H. 2010, Lew Lechistanu. Jan III Sobieski w grafice, Warszawa.

Więcek A. 1962, Sebastian Dadler medalier gdański XVII wieku, Gdańsk.

Wójcik Z. 1983, Jan Sobieski: 1629-1696, Warszawa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.