Roma aeterna.
PDF

Jak cytować

Ciesielski, M. (2015). Roma aeterna. Studia Europaea Gnesnensia, (11), 348–355. https://doi.org/10.14746/seg.2015.11.19

Abstrakt

Recenzja książki: Peter Heather, Odrodzenie Rzymu. Cesarze i papieże: bój o władzę nad chrześcijaństwem, przeł. J. Szczepański, Dom Wydaw¬niczy Rebis, Poznań 2014, 514 s. z ilustracjami i mapami
strony

https://doi.org/10.14746/seg.2015.11.19
PDF

Bibliografia

Buko A., Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej, Warszawa 2006, s. 165-204.

Goten, [w:] Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (dalej: RGA), XII, Berlin-New York 1998, s. 418-438; Wandalen, [w:] RGA, XII, Berlin-New York 1998, s. 181-209;

Heather P., Odrodzenie Rzymu. Cesarze i papieże: bój o władzę nad chrześcijaństwem, przeł. J. Szczepański, Poznań 2014.

Kokowski A., Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum, Warszawa 2007.

Mączyńska M., Światło z popiołu. Wędrówki ludów w Europie w IV i V wieku, Warszawa 2013, s. 226.

Mikołajczak A.W., Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 1998.

Modzelewski K., Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004, s. 7.

Spychała D., Cesarze rzymscy a arianizm. Od Konstantyna Wielkiego do Teodozjusza Wielkiego (312-395), Poznań 2007.

Spychała D., Chrześcijanie a „kult cesarza” za panowania Konstantyna Wielkiego i jego synów w latach 306-331, [w:] L. Mrozewicz, K. Balbuza (red.), Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, Poznań 2011, s. 469-487.

Strzelczyk J. (red.), Wędrówka i etnogeneza w starożytności i w średniowieczu, Kraków 2004, s. 159-178.

Strzelczyk J., Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 2005.

Veyne P., Zdobycie Rzymu w roku 410 i wielkie najazdy, [w:] idem, Imperium greckorzymskie, Kęty 2008, s. 715-716.

Wilczyński M., Gocja czy Romania? Migracje Wizygotów, Wandalów i Burgundów w V w. n.e. oraz stosunek ich władców do administracji i ludności rzymskiej, [w:] M. Salamon,

Wolfram H., Historia Gotów, Warszawa-Gdańsk 2003.

Zołoteńki D., Królestwa barbarzyńskie w V wieku, [w:] R. Kosiński, K. Twardowska (red.), Świat rzymski w V wieku, Kraków 2010, s. 129-208.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.