Nowy ład.
PDF

Jak cytować

Ciesielski, M. (2015). Nowy ład. Studia Europaea Gnesnensia, (11), 355–359. https://doi.org/10.14746/seg.2015.11.20

Abstrakt

Recenzja książki: Magdalena Mączyńska, Światło z popiołu. Wędrówki ludów w Europie w IV i V wieku, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2013, 336 s. z mapami, tablicami i indeksami
https://doi.org/10.14746/seg.2015.11.20
PDF

Bibliografia

Demandt A., Diokletian als Reformer, [w:] A. Demandt, A. Goltz, H. Schlange-Schöningen, Diokletian und die Tetrarchie. Aspekte einer Zeitenwende, Berlin-New York 2004, s. 1-10.

Jones A.H.M., The Later Roman Empire 284-602. A Social Economic and Administrative Survey, 1, wyd. 2, Oxford 1973, s. 52-60, 607-608.

Kokowski A., Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum, Warszawa 2007, s. 289 i n., 333-336.

Kolendo J., Mączyńska M., Opis stroju germańskiego w Germanii Tacyta. Próba konfrontacji tekstu i danych archeologicznych, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 39, 1991, 3, s. 276

Kolendo J., Mity etnogenetyczne w starożytności a kształtowanie się pojęć autochtonizmu i allochtonizmu, [w:] M. Salamon, J. Strzelczyk (red.), Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu, Kraków 2004, s. 18.

Mączyńska M., Światło z popiołu. Wędrówki ludów w Europie w IV i V wieku, Warszawa 2013, 336 s.

Wnętrzak T., Konstantyn Wielki w oczach Euzebiusza z Cezarei i w badaniach współczesnych historyków, [w:] Euzebiusz z Cezarei, Życie Konstantyna, Kraków 2007, s. 23; A. Demandt, Geschichte der Spätantike. Das Römische Reich von Diocletian bis Justinian 284-565 n. Chr., München 2008.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.