Textiles in cultural relations between the Roman Empire and the Barbaricum (1st-3rd cent. AD)
PDF

Słowa kluczowe

Rome
textiles
Barbaricum

Jak cytować

Kaczmarek, Z. (2015). Textiles in cultural relations between the Roman Empire and the Barbaricum (1st-3rd cent. AD). Studia Europaea Gnesnensia, (11), 399–407. https://doi.org/10.14746/seg.2015.11.26

Abstrakt

Textiles in cultural relations between the Roman Empire and the Barbaricum (1st-3rd cent. AD) - autoreferat rozprawy doktorskiej

https://doi.org/10.14746/seg.2015.11.26
PDF

Bibliografia

Charlesworth M.P., Les routes et le trafic commercial dans l’Empire Romain, Paris 1938, p. 12.; eadem, North European Textiles until AD 1000, Aarhus 1992.

Gleba M., Textile Production in Pre-Roman Italy, Oxford 2008, p. xxiii.

Heather P., Imperia i barbarzyńcy. Migracje i narodziny Europy, Poznań 2012, pp. 93-94.

Horden P., Purcell N., The Corrupting Sea. A Study of Mediterranean History, Oxford 2000.

Jones A.H.M., The Cloth Industry under the Roman Empire, EHR 13 (2), 1960, p. 183.

Kamińska J., A. Nahlik, Włókiennictwo gdańskie w X-XIII wieku, Łódź 1958, p. 8.

Kolendo J., Kontakty Rzymu z Barbarzyńcami Europy środkowej i wschodniej, [in:] idem, Świat antyczny i barbarzyńcy. Teksty, zabytki, refleksja nad przeszłością, Warszawa 1998, p. 15.

Kolendo J., Les influences de Rome sur les peoples de l’Europe centrale habitant loin des frontieres de L’Empire. L’exemple du territoire de la Pologne, Klio 63 (2), 1981, p. 466.

Lewis A.R., The Northern Seas Shipping and Commerce in Northern Europe A.D. 300-1100, Princeton 1958, p. 12.

Liu J., Collegia Centonariorum. The Guilds of Textile Dealers in the Roman World, Boston 2009, p. 120.

Łaszczewska T., Pradzieje włókiennictwa, [in:] J. Kamińska, I. Turanu (eds.), Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII wieku, Wrocław 1966, p. 52.

Maik J., Wełna tkanin wykopaliskowych jako źródło do badań ras owiec, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 4, 2001, pp. 314-315.

Maik J., Tkaniny z okresu rzymskiego z terenu Polski, Pomorania Antiqua 7, 1977, pp. 87-89.

Maik J., Włókiennictwo kultury wielbarskiej, Łódź 2012, p. 12.

Morel J.-P., Rzemieślnik, [in:] A. Giardina (red.), Człowiek Rzymu, Warszawa 1997, p. 290.

O metodach badań kontaktów ekonomicznych i politycznych między Imperium Romanum a ludami barbarzyńskimi, [in:] idem, Świat antyczny i barbarzyńcy, p. 32.

Olędzki M., Wojny markomańskie 163-185 n.e., Warszawa 2011, p. 25.

Schlabow K., Textilfunde der Eisenzeit in Norddeutschland, Neumünster 1976, p. 34.

Wąsowicz A., Berło czy przęślica? Przyczynek do poznania zwyczajów sepulkralnych Nadczarnomorza w starożytności, Archeologia 37, 1987, p. 51.

Wild J.P., Textile Manufacture in the Northern Roman Provinces, Cambridge 1970, pp. 12-13.

Wild J.P., Textile Production and Trade on Roman Literature and Written Sources, [in:] D. Cardon, M. Feugere (eds.), Archéologie des textiles des origins au Ve siecle. Actes du colloque

Wild J.P., Vindolanda. The Textiles, Hexham 1977, p. 30.

Wild J.P.., Clothes from the Roman Empire. Barbarians and Romans, [in:] L. Bender Jorgensen, B. Magnus, E. Munksgaard (eds.), Archaeological Textiles. Report from the 2nd NESAT Symposium 1-4.V.1984, Copenhagen 1988, pp. 65-98.

Wild. J.P., Some New Light on Roman Textiles, [in:] L. Bender Jorgensen, K. Tidow (eds.), Textilsymposium Neumünster. Archäologische Textilfunde, Neumünster 1982, p. 16.

Woolf G., Tales of the Barbarians. Ethnography and the Empire in the Roman West, Oxford 2011, pp. 18-19, 114.