(„Ich grolle nicht” w „Cudzoziemce” Marii Kuncewiczowej. O pieśni z perspektywy interdyscyplinarnej
PDF

Słowa kluczowe

SONG
ROMANTIC LIED
ROMANTIC LYRIC
MUSICAL MOTIFS IN PROSE
PSYCHOLOGICAL NOVEL
LITERARY-MUSICAL STUDIES

Jak cytować

Sokalska, M. (2014). („Ich grolle nicht” w „Cudzoziemce” Marii Kuncewiczowej. O pieśni z perspektywy interdyscyplinarnej. Studia Europaea Gnesnensia, (9), 23–42. https://doi.org/10.14746/seg.2014.9.2

Abstrakt

The paper focuses on the song as a syncretic, literary-musical genre. The appearance of song quotes in a novel (Cudzoziemka by Maria Kuncewiczowa) represents an interesting case, which may nevertheless be examined from purely literary perspective. However, a more profound interdisciplinary reading, which combines the elements of analysis of a piece of prose and a piece of music, enables a better interpretation of this particular motif in the novel.

 

https://doi.org/10.14746/seg.2014.9.2
PDF

Bibliografia

Borkowska-Rychlewska A., Szekspir w operze XIX wieku. Romantyczne konteksty, inspiracje i nawiązania, Poznań 2013.

Bratkowska K., Kłamstwo muzyczne w „Cudzoziemce” Marii Kuncewiczowej, [w:] M. Hornung, M. Jędrzejczak, T. Korsak (red.), Ciało, płeć, literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2001.

Dobak A., Pieśń, [w:] T. Kostkiewiczowa (red.), Słownik literatury polskiego oświecenia, Wrocław 1996, s. 395.

Głowiński M., Muzyka w powieści, [w:] idem, Prace wybrane. Narracje literackie i nieliterackie, Kraków 1997, s. 208.

Golianek R.D., Urbański P. (red.), Od literatury do opery i z powrotem. Studia nad estetyką teatru operowego, Toruń 2010.

Heine H., Poezje wybrane, przeł. S. Łempicki, Wrocław 1951.

Hejmej A., Muzyczność dzieła literackiego, Wrocław 2001.

Hejmej A., Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 2008, oraz wcześniej w studiach polskich badaczy, zebranych w tomie A. Hejmej (red.), Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, Kraków 2002.

Kuncewiczowa M., Cudzoziemka, Warszawa 1961.

Landels J.G., Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu, Kraków 2005.

Mianowski J., Golianek R.D. (red.), Bliżej opery. Twórcy — dzieła — konteksty, Toruń 2010

Mickiewicz A., Dziady III, scena II, w. 1–3, w: idem, Dzieła, 3: Dramaty, Warszawa 1995.

Nowicka E., Omamienie — cudowność — afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć, Poznań 2003. A. Borkowska-Rychlewska, Poema muzykalne. Studia o operze w Polsce w okresie romantyzmu, Kraków 2006.

Opalski J., O sposobach istnienia utworu muzycznego w dziele literackim, [w:] T. Cieślikowska, J. Sławiński (red.), Pogranicza i korespondencje sztuk, Wrocław 1980, s. 59.

Płaszczewska O., Przestrzenie komparatystyki — italianizm, Kraków 2010, rozdz. Główne obszary komparatystyki, s. 224–236.

Puchalska I., Sztuka adaptacji. Literatura romantyczna w operze dziewiętnastowiecznej, Kraków 2004.

Schulz B., Aneksja podświadomości (Uwagi o „Cudzoziemce” Kuncewiczowej), [w:] idem, Opowiadania. Wybór esejów i listów, oprac. J. Jarzębski, Biblioteka Narodowa I 264, Wrocław 1998, s. 397.

Skarbowski J., Klęska muzyki — triumf pisarki. O muzycznych motywach prozy Marii Kucewiczowej, [w:] idem, Literacki koncert polski, Rzeszów 1997, s. 99–102.

Sokalska M., O inspiracjach operowych w „Irydionie” Zygmunta Krasińskiego, Kraków 2004.

Sokalska M., Opera a dramat romantyczny. Mickiewicz — Krasiński — Słowacki, Kraków 2009.

Tomaszewski M., „Nie rzucam klątw”. Pieśń Schumanna i jej konkretyzacje dźwiękowe, [w:] idem, Od wyznania do wołania. Studia nad pieśnią romantyczną, Kraków 1997.

Tomaszewski M., Lied, [w:] idem (red.), Od psalmu i hymnu do songu i Liedu. Zagadnienia genologiczne. Rodzaj — gatunek — utwór, Kraków 1998, s. 110.

Turkiewicz H., „Cudzoziemka” jako powieść nie tylko psychologiczna, [w:] L. Ludorowski (red.), O twórczości Marii Kuncewiczowej, Lublin 1997, s. 42.

Wiegandt E., Problem tzw. muzyczności prozy powieściowej XX wieku, [w:] T. Cieślikowska, J. Sławiński (red.), Pogranicza, s. 106.

Wypych-Gawrońska A., Literatura w operze. Adaptacje dramatyczno-muzyczne utworów literackich w Polsce do 1918 roku, Częstochowa 2005.

Żak S., O kompozycji „Cudzoziemki” Marii Kuncewiczowej, Ruch Literacki 1, 1970, s. 51.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.