Zróżnicowanie wewnętrzne języka etnicznego a uniwersalne koncepcje kodów wspólnotowych. Od lingwistyki do semiotyki
PDF

Słowa kluczowe

ETHNOLINGUISTICS
FUNCTIONAL DIVISION OF LANGUAGE
INTERNAL DIVERSIFICATION OF LANGUAGE
LANGUAGE COMMUNITIES
DISCURSIVE COMMUNITIES
COMMUNICATION COMMUNITIES

Jak cytować

Grzelak, E. (2014). Zróżnicowanie wewnętrzne języka etnicznego a uniwersalne koncepcje kodów wspólnotowych. Od lingwistyki do semiotyki. Studia Europaea Gnesnensia, (9), 43–55. https://doi.org/10.14746/seg.2014.9.3

Abstrakt

The author collected the most important findings concerning the internal diversification of the ethnic language (using Polish as an example) and, treating those concepts as a starting point, set out to present the contemporary universal linguistic, discursive and communicative communities. While stressing the high diversification of codes within the communities, the author returns to the rhetorical, adequately defined concept of three styles. In her description of the code of communicative community, the author draws a reference to the communal nature of rendering the image of the world and highlights its intersemiotic, supraethnic and universal character.

 

https://doi.org/10.14746/seg.2014.9.3
PDF

Bibliografia

Bernstein B., Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia, [w:] M. Głowiński (red.), Język i społeczeństwo, Warszawa 1980, s. 90.

Clark H., Communities, Commonalities, and Communication, [w:] J. Gumperz, S. Levinson, Rethinking Linguistic Relativity, Cambridge 1996, s. 324–355.

Duszak A., Języki, kultury, wspólnoty, [w:] A. Kopczyński, U. Zaliwska-Okrutna, Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka, Warszawa 2002, s. 7–23.

Dyczewski L., Kultura polska w okresie przemian, Lublin 1995.

Furdal A., Językoznawstwo otwarte, Wrocław 2000.

Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2003.

Grzelakowa E., W poszukiwaniu Edenu. Językowo-kulturowy obraz współczesnego polskiego ogrodu ozdobnego. Kreacja czasu i przestrzeni, Gniezno 2008, s. 18.

Humboldt W., Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts, [w:] idem, Gesammelte Schrift en 6, Berlin 1907, s. 179.

Klemensiewicz Z., O różnych odmianach współczesnej polszczyzny, Warszawa 1953.

Przybylska R., Wstęp do nauki o języku polskim, Kraków 2003, s. 47.

Sapir E., The Status of Linguistics as a Science, [w:] D. Mandelbaum, Selected Writings of Eduardo Sapir in Language, Culture and Personality, Berkeley–Los Angeles 1951, s. 160–166.

Schaff A., Język a poznanie, Warszawa 1967, s. 103.

Swales J.M., Genre Analysis: English in Academic and Research Settings, Cambridge 1990.

Urbańczyk S., Rozwój języka narodowego. Pojęcia i terminologia, Prace z dziejów języka polskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979, s. 9–33.

Wilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000, s. 14.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.