Rola wychowawcza ojca w rodzinie rzymskiej według Plutarcha z Cheronei
PDF

Słowa kluczowe

CHILD
PLAUTUS
PLUTARCH OF CHAERONEA
ROMAN FAMILY
TERENCE
FATHERLY AUTHORITY
UPBRINGING

Jak cytować

Ciesielski, M. (2014). Rola wychowawcza ojca w rodzinie rzymskiej według Plutarcha z Cheronei. Studia Europaea Gnesnensia, (9), 57–73. https://doi.org/10.14746/seg.2014.9.4

Abstrakt

The paper is devoted to the educational role of the father in a Roman family as envisioned by Plutarch of Chaeronea in his notion of optimised moral and intellectual development of a boy and young man. Furthermore, the article depicts Roman realities and their relation to the “ideal” recommendations of the Chaeronean, in the context of transformation of morals and changes in methods of bringing up resulting from the expansive policy of Rome from the 3rd century BC to the 3rd century AD.
https://doi.org/10.14746/seg.2014.9.4
PDF

Bibliografia

Alföldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, przeł. A. Gierlińska, wyd. 2. Poznań 1998, s. 30;

Bonner S.F., Education in Ancient Rome. From the Elder Cato to the Younger Pliny, Berkeley 1977;

Bringmann K., Historia Republiki Rzymskiej. Od początków do czasów Augusta, przeł. A. Gierlińska, Poznań 2010.

Brożek M., Kształcenie i wychowanie w najdawniejszej starożytności rzymskiej, Meander 24, 1969, 7–8, s. 319;

Cary M., Scullard H.H., Dzieje Rzymu, 1, przeł. J. Schwakopf, wyd. 2, Warszawa 2001, s. 105, 141.

Goldsworthy A., Cezar. Życie giganta, przeł. K. Kuraszewicz, Warszawa 2007, s. 52;

Harlow M., Społeczeństwo rzymskie, [w:] E. Bispham (red.), Europa rzymska, przeł. B. Mierzejewska, Warszawa 2010, s. 140–166.

Jaczynowska M., Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995, s. 178–179;

Jundziłł J., Rodzina rzymska w czasach prosperity i przemian ideowych II wieku. Apulejusz, Fronton, Marek Aureliusz i Tertulian, Bydgoszcz 1996, s. 191–192.

Jundziłł J., Teoretyczne problemy wychowania w rodzinie rzymskiej (III w. p.n.e. — III w. n.e.), Bydgoszcz 1987; idem (red.), Rodzina w starożytnym Rzymie. Materiały z konferencji naukowej Zacisze 20–21.05.1991 r. zorganizowanej prze Katedrę Historii Wychowania WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1993;

Korus K., Poglądy Plutarcha na rolę ojca w rodzinie, [w:] J. Jundziłł (red.), Rodzina w starożytnym Rzymie, Materiały z konferencji naukowej Zacisze 20–21.05.1991 r. zorganizowanej prze Katedrę Historii Wychowania WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1993, s. 58.

Korus K., Program wychowawczy Plutarcha z Cheronei, Wrocław–Warszawa–Kraków– Gdańsk 1978 (Prace Komisji Filologii Klasycznej 16).

Marrou H., Historia wychowania w starożytności, Warszawa 1969;

Ossowska A., Relacje między rodzicami a dziećmi w poglądach Diona Chryzostoma, [w:] J. Jundziłł (red.), Rodzina w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, prawo, epigrafika, sztuka, Bydgoszcz 1995, s. 111–117.

Pankiewicz R., Mentalność wczesnorzymskiej rodziny. Kilka uwag wprowadzających, [w:] J. Jundziłł (red.), Wychowanie w rodzinie, s. 30.

Plutarch, Żywoty równoległe. Tezeusz, Romulus i ich porównanie. Likurg, Numa i ich porównanie, tłum. i wstęp K. Korus, przypisy i kom. L. Trzcionkowski i K. Korus, Warszawa 2004.

Plutarch, Żywoty sławnych mężów (z żywotów równoległych), tłum. i kom. M. Brożek, Wrocław–Warszawa–Kraków 1996;

Plutarch, Żywoty sławnych mężów, tłum. M. Brożek, wstęp, kom. T. Sinko, Wrocław 1977;

Plutarch’s Lives, ed. by T.E. Page, C.H. Litt, transl. by B. Perrin, Cambridge Mass.–London 1914–1926; wyd. pol.: Plutarch, Cztery żywoty. Lizander. Sulla. Demostenes. Cyceron, tłum., oprac. M. Brożek, Warszawa 1954;

Plutarch’s Moralia in Fourteen Volumes with an English Translation by F. Cole Babbitt, Harvard University Press 1927–1976.

Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, 1–2, Warszawa 1985;

Zabłocka M., Ustawa XII Tablic, tekst, tłum., objaśnienia M. i J. Zabłoccy, Warszawa 2000.

Zabłocki J., Rodzina rzymska w świetle Notes atticae Aulusa Gelliusa, [w:] J. Jundziłł (red.), Rodzina w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, prawo, epigrafika, sztuka, Bydgoszcz 1995, s. 45–46.

Żyromski M., Pozycja ojca (pater familias) w wychowaniu w rodzinie rzymskiej, [w:] J. Jundziłł (red.), Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, Materiały z konferencji naukowej Katedry Historii Wychowania — czerwiec 1993, Bydgoszcz 1994, s. 77;

Żyromski M., Wychowanie w rzymskiej rodzinie senatorskiej. Uwarunkowania społeczno-polityczno-gospodarcze, [w:] Rodzina w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, prawo, epigrafika, sztuka, Bydgoszcz 1995, s. 193–202;

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.