Postać Elżbiety Batory w historiografii
PDF

Słowa kluczowe

Elisabeth Bathory
history of Hungary
Ród Nádasdy
György Turzó

Jak cytować

Szabelski, A. (2014). Postać Elżbiety Batory w historiografii. Studia Europaea Gnesnensia, (9), 95–104. https://doi.org/10.14746/seg.2014.9.6

Abstrakt

The aim of the paper is to present the figure of Elisabeth Bathory as it is shown in historiography and to confront the myths surrounding her person with the findings of the researchers, especially Hungarian scholars who studied her life. It has been shown that Elisabeth Bathory fell victim to the plot of the palatine György Turzó, probably instigated by the court in Vienna. Unfortunately, Polish historians have so far neglected to address this issue in their research.    

 

https://doi.org/10.14746/seg.2014.9.6
PDF

Bibliografia

Bazylow L., Siedmiogród a Polska 1576–1613, Warszawa 1967.

Bessenyei J., A Nádasdyak, Budapest 2005

Czamańska I., Batorowie, [w:] J. Dobosz, M. Serwański (red.), Słownik dynastii Europy, Poznań 1999, s. 58–60;

Dvořák P., Krvavá grófka: Alžbeta Bátoryová, fakty a výmysly, Bratysława 1999.

Felczak W., Historia Węgier, Wrocław 1983.

Glatman L., Gabor Batory pretendent do korony polskiej, Kraków 1906,

Hopp L., Lengyel-Magyar Hagyománok a Rákóczi-Szabadságharc és emigració irodalmában, http://epa. oszk.hu/00000/00001/00292/pdf/itk_EPA00001_1975_02_145–157.pdf (dostęp: 15.02.2014)

Hopp L., Pobyt Ferenca Rákóczego II w Gdańsku w latach 1711–1712, [w:] Rocznik Gdański 1965, s. 148;

Horn I., Andrzej Batory, Warszawa 2010.

Kočiš J., Alžbeta Báthoryová a palatín Thurzo, Bratysława 1981.

Lengyel T., G. Várkonyi, Báthory Erzsébet. Egy asszony élete, Budapest 2010, s. 299–303;

List Franciszka Rakoczego (79) do Elżbiety Sieniawskiej z dnia 16.09.1727 r. Węgierska Biblioteka Cyfrowa przy Narodowej Bibliotece Széchényiego w Budapeszcie, http://mek.oszk.hu/08300/08339/08339.htm#81;

Magyar Z., A híres Báthoriak, Budapest 2012

Makkai L., Stefan Batory w Siedmiogrodzie, Warszawa 1961;

Nagy L., A rossz hirü Báthoryak, Budapest 1984

Nagy L., A rossz hirü Báthoryak, Budapest 1984.

Popiołek B., Królowa bez korony. Studium z życia i działalności Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej ok. 1669–1729, Kraków 1996, s. 60, 86–87;

Sobieski W., Syn ziemi siedmiogrodzkiej, Kraków 1933.

Szádeczky-Kardoss I., Báthory Erzsébet igazsága, Budapest 1993.

Turóczi L., Tragica Historia, [w:] Ungaria suis cum regibus compendia data, 1729, s. 188–193.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.