Absolutyzm francuski z nowej perspektywy
PDF

Jak cytować

Grobelna, P. (2014). Absolutyzm francuski z nowej perspektywy. Studia Europaea Gnesnensia, (9), 303–306. https://doi.org/10.14746/seg.2014.9.21

Abstrakt

Recenzja książki: Hervé Drévillon, Les rois absolus (1629–1715), Belin, Paris 2011, 637 s.
https://doi.org/10.14746/seg.2014.9.21
PDF

Bibliografia

Baszkiewicz J., Francuski absolutyzm XVII stulecia, [w:] A. Mączak (red.), Europa i świat w początkach epoki nowożytnej, 2: Ideologie, kryzysy, konflikty, Warszawa 1992, s. 219–252.

Baszkiewicz J., Historia Francji, Wrocław 1999.

Chaline O. (red.), Les parlements de Louis XIV: opposition, cooperation, autonomisation? Actes de colloque de Rennes, 13–15 novembre 2008.

Cornette J., L’histoire au travail. Le nouveau „Siecle de Louis XIV”: un bilan historiographique depuis vingt ans (1980–2000), Histoire, Économie et Société 19, 4, 2000, s. 561.

Dessert D., Le Royaume de Monsieur Colbert (1661–1683), Paris 2007, passim.

Drévillon H., Croiser le fer: violence et culture de l’epée dans la France moderne: XVIe–XVIIe siecle, Seyssel 2002; idem, L’impôt du sang. Le métier des armes sous Louis XIV, Paris 2005.

Drévillon H., Lire et écrire l’avenir. L’astrologie dans la France du Grand-Siecle (1610– 1715), Seyssel 1996.

Serwański M., Czy Francja Ludwika XIV była monarchią absolutną?, [w:] J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska (red.), Powtórka przed… III spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Poznań 2001, s. 41–52.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.