O interdyscyplinarności komparatystyki
PDF

Słowa kluczowe

COMPARATIVE LITERATURE
COMPARATIVISM
CORRESPONDENCE OF ARTS
ART
MULTICULTURALISM
TRADITION OF PHILOLOGY
HISTORY OF IDEAS

Jak cytować

Płaszczewska, O. (2013). O interdyscyplinarności komparatystyki. Studia Europaea Gnesnensia, (8), 97–112. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2469

Abstrakt

The paper is concerned with the theory of comparative studies, addressing the basic ways in which interdisciplinarity of comparative studies is construed (including both the object of comparative studies as well as the methodology), with particular consideration given to the correspondence of arts.   The condition that comparative studies have to meet so as to retain its integrity as a discipline and avoid falling into dangerous amorphism is to recognise that literature must remain a constant element in the comparison.
PDF

Bibliografia

Bassnett S., Literatura porównawcza w XXI wieku, przeł. I. Noszczyk, Teksty Drugie 6, 2009, s. 115.

Bergot F., Préface, [w:] A. Niderst (red.), Iconographie et littérature. D’un art a l’autre, Paris 1983, s. 5.

Borowski A., wypowiedź [w:] Rozmowa „Wielogłosu”. O problemach współczesnej komparatystyki rozmawiają Maria Korytowska, Marta Skwara, Olga Płaszczewska,Bogusław Bakuła, Tomasz Bilczewski, Andrzej Borowski, Andrzej Hejmej i Tadeusz Sławek, Wielogłos 1–2 (7–8), 2010, s. 10–12.

Bulei M., Tematologia e mitocritica, [w:] R. Bertazzoli (red.), Letteratura comparata, Brescia 2010, s. 118–119.

Dziadek A., Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice 2004, s. 7–10.

Guillén C., L’uno e il molteplice. Introduzione alla letteratura comparata, przeł. A. Gargano, C. Gaiba, Bologna 2008, s. 151.

Hejmej A., Interdyscyplinarność i badania komparatystyczne, [w:] idem, Muzyka w literaturze, Kraków 2008, s. 85–89.

Hejmej A., Komparatystyka kulturowa: interpretacja i egzystencja, [w:] E. Szczęsna, E. Kasperski (red.), Komparatystyka dzisiaj, 1: Problemy teoretyczne, Kraków 2010, s. 79.

Hermerén G., Influence in Art and Literature, Princeton and London 1975, s. 3–4.

Kristeller P.O. , The Modern System of the Arts. A Study in the History of Aesthetics (I), Journal of the History of Ideas 12, 4, 1951, s. 496–497, http://www.jstor.org/stable/2707484[29.10.11].

Królikiewicz G., Słowo wstępne, [w:] G. Królikiewicz, O. Płaszczewska, I. Puchalska, M. Siwiec (red.), Literatura a malarstwo. Malarstwo a literatura. Panorama polskich koncepcji badawczych XX wieku, Kraków 2009, s. XX–XXVIII.

Mahoney E.P., Kristeller P.O., 1905–1999, Journal of the History of Ideas 60, 4, 1999, s. 758–760, http://www.jstor.org/stable/3654118 [29.10.11].

Okoń W., Malarstwo a literatura — problemy badawcze (wprowadzenie do dyskusji), [w:] M. Kapustka, A. Pochodaj (red.), Sztuka i obraz sztuki. Obrazowanie wizualne a literatura i filozofia, Wrocław 1999, s. 7.

Owen Aldridge A., The Purpose and Perspectives of Comparative Literature, [w:] idem (red.), Comparative Literature: Matter and Method, Urbana 1969, s. 5.

Pageaux H., Le scritture di Hermes. Introduzione alla letteratura comparata, P. Proietti (red.), przeł. A. Bissanti, Palermo 2010, s. 161–170.

Pantini E., La letteratura e le altre arti, [w:] A. Gnisci (red.), Letteratura comparata, Milano 2002, s. 111.

Płaszczewska O., Przestrzenie komparatystyki — italianizm, Kraków 2010, s. 299.

Remak H.H.H., Comparative Literature, Its Definition and Function, [w:] N.P. Stallknecht, H. Frenz (red.), Comparative Literature: Method and Perspective, Carbondale 1971, s. 1 (polski przekład: H.H.H. Remak, Literatura porównawcza — jej definicja i funkcja, przeł. W. Tuka, [w:] H. Janaszek-Ivaničková (red.), Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, Warszawa 1997, s. 25.

Remak H.H.H., Origins and Evolution of Comparative Literature and Its Interdisciplinary Studies, Neohelicon 29, 1, 2002, s. 247–248.

Spivak Ch., Przekraczanie granic, przeł. E. Kraskowska, [w:] T. Bilczewski (red.), Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, Kraków 2010, s. 177.

Thompson Klein J., Interdisciplinarity: History, Theory, Practice, Detroit 1990, s. 196; cyt. za: S. Tötosy de Zepetnek, op. cit., s. 80.

Tötosy de Zepetnek S., Comparative Literature. Theory, Method, Application (1998), Amsterdam–Atlanta 2010, s. 79.

Valdés M.J. , Javitch D., Aldridge A.O. , Lang P., (red.), Comparative Literary History as Discourse. In honour of Anna Balakian, Berlin–Frankfurt a. M.–New York–Paris–Wien 1992, s. 80.

Wasilewska-Chmura M., Przestrzeń intermedialna literatury i muzyki, Kraków 2011, s. 19–25, cytat s. 24.

Wellek A., Warren A., Literatura wobec innych sztuk, przeł. M. Żurowski, [w:] eosdem, Teoria literatury, opr. M. Żurowski, Warszawa 1970, s. 161–176.