Światopoglądowa i stylistyczna katachreza Michela Foucaulta i Donny Haraway
PDF

Słowa kluczowe

POST-STRUCTURAL THEORY
INTERDISCIPLINARY RESEARCH
CATACHRESIS

Jak cytować

Gajewska, G. (2013). Światopoglądowa i stylistyczna katachreza Michela Foucaulta i Donny Haraway. Studia Europaea Gnesnensia, (8), 159–177. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2472

Abstrakt

The article describes one of strategies of conducting and presenting interdisciplinary research based on catachresis (κατάχρησις, abusio). Catachresis understood as a figure of speech and as a model of worldview displays a potential in overcoming traditional methods of academic research practice. In the article, the thesis is elaborated and substantiated through an analysis of critical writings by two researchers: Michel Foucault and Donna Haraway.

 

PDF

Bibliografia

Bakke M., Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2011, s. 53–56.

Bakke M., Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2011.

Burszta W.J., Nauki o kulturze wobec literatury. Przypadek antropologii, Teksty Drugie 4, 2005.

Butler O., Adulthood Rites, New York 1997, s. 80.

Diamond I., Quinby L., (red.), Feminism & Foucault. Refl ection on Resistance, Boston 1988.

Domańska E., „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce, Teksty Drugie 5, 2007, s. 55–56.

Domańska E., Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 1999, s. 63–93.

Dyskurs historii, przeł. A. Rysiewicz, Z. Kloch, Pamiętnik Literacki 3, 1984.

Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w College de France, 1976, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 22–23.

Gajewska A., Hasło: feminizm, Poznań 2008, s. 17, 18, 24, 70, 120, 123, 136.

Gajewska G., Arcy-nie-ludzkie. Przez science fiction do antropologii cyborgów, Poznań 2010.

Gray Ch.H. , Figueroa-Sarriera H.J., Mentor S., (red.), Cyborgs Handbook, Routledge, New York–London 1995.

Haraway D., The Companion Species Manifesto. Dogs, People, and Signifi cant Otherness, Prickly Paradigm Press 2003.

Haraway D., Zwierzęta laboratoryjne i ich ludzie, przeł. A. Ostolski, Krytyka Polityczna 15, 2008, s. 102–116. Eadem, The Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others, [w:] J. Wolmark (red.), Cybersexualities, s. 315.

Haraway D.J., Living Images: Conversations with Lynn Randolph, http://www.lynnrandolph.com/essays/haraway-2.html (dostęp: 18.10.2010).

Iser W., Rzeczywistość fikcji, przeł. R. Handke, Pamiętnik Literacki 3, 1983.

Iser W., The Fictive and the Imaginary. Charting Literary Anthropology, Baltimore and London 1993.

Kloch Z., Interdyscyplinarność w naukach humanistycznych, http://www.obta.uw.edu.pl/pl/node/61 (dostęp: 14.11.2011).

Kłosińska K., Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej, Kraków 1999, s. 126, 128, 138, 140, 154, 281, 292, 296, 300, 302; eadem, Feministyczna krytyka literacka, Katowice 2010, s. 44, 63, 137, 157, 315, 322, 334, 416, 460, 640, 648, 654, 682, 685, 694–695.

Majewska E., Polityczny wymiar współczesnego feminizmu, Lewą Nogą — półrocznik polityczno-artystyczny 16, 2004.

Majewski P., Między zwierzęciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema, Wrocław 2007, s. 219.

Nichols Goodeve T., How Like a Leaf. An Interview with Donna Haraway, Routledge 1999.

Nycz R., (red.), Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy - konteksty i perspektywy badawcze, Kraków 2011, s. 9, 19, 23, 53–56, 68, 87, 133, 348, 401–404.

Nycz R., Wprowadzenie — Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego, [w:] idem (red.), Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, Kraków 2002, s. 29–31.

Philp M., Foucault M., [w:] Q. Skinner (red.), Powrót wielkich teorii w naukach humanistycznych, przeł. P. Łozowski, Lublin 1998, s. 79.

Ritz G., Ni w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu, Warszawa 2002, s. 24, 31, 43–44, 50, 52, 177, 216, 233, 242.

Topolski J., Historia historiografi i wobec wyzwań linquistic turn, [w:] J. Taternicki (red.), Metodologiczne problemy syntezy historii historiografii polskiej, Rzeszów 1998, s. 39–48.

Torney S., Townshend J., Od teorii krytycznej do postmarksizmu, Warszawa 2010.

Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003, 1: A–J, s. 1228 oraz 2: K–Ó, s. 740.

White H., Dyskurs Foucaulta: historiografia antyhumanizmu, przeł. Marek Wilczyński, [w:] idem, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Romańska, M. Wilczyński, Kraków 2000, s. 268–317. Tekst w wersji anglojęzycznej ukazał się w 1987 roku.

Wolmark J. (red.), Cybersexualities. A Reader on Feminist Th eory, Cyborgs and Cyberspace, Edinburgh University Press, Edinburgh 1999.