Herod Wielki i „nowa” Jerozolima
PDF

Słowa kluczowe

JEWS
JUDAISM
JERUSALEM
HEROD THE GREAT
HERODIAN DYNASTY
THE LATE SECOND TEMPLE PERIOD
ART
IDOLATRY
ANICONISM
FLAVIUS JOSEPHUS

Jak cytować

Maciudzińska-Kamczycka, M. (2013). Herod Wielki i „nowa” Jerozolima. Studia Europaea Gnesnensia, (8), 179–206. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2473

Abstrakt

The focus of this paper will be on the Jewish experience with Roman art in the late Second Temple period, from Herod’s reign ( 37-4 B.C.E.) to the destruction of the Jerusalem Temple in 70 C.E. Herodian architecture of Jerusalem, existing in the archaeological artefacts and the writings of ancient authors, is reflective of both full Jewish participation in Roman art and a level of local conservatism
PDF

Bibliografia

Albright W.F., Archeologia Palestyny, Warszawa 1964, s. 198.

Alföldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1998.

Archer L.J., Bound by Blood: Circumcision and Menstrual Taboo in Post Exilic Judaism [w:] J. Martin-Soskice (red.), After Eve: Women, Theology and Judeo-Christian Tradition, London 1989.

Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2008, s. 64–81.

Avigad N., Discovering Jerusalem, Nashville 1980, s. 10–23.

Ben-Dov M., In the Shadow of the Temple: The Discovery of Ancient Jerusalem, Jerusalem 1985, s. 73–147.

Ciecieląg J., Polityczne dziedzictwo Heroda Wielkiego, Kraków 2002.

Ciecieląg J., Polityczne dziedzictwo Heroda Wielkiego, s. 18–32.

Cohen S.J.D., Josephus in Galilee and Rome: His Vita and Development as a Historian, Leiden 1979, s. 3–180.

Cohn-Sherbok D., Judaism, History, Belief and Practice, London–New York 2003, s. 90–92.

Daniel-Rops H., Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa, Warszawa 1994.

Dion K., Historia rzymska, tłum. i oprac. W. Madyda, Warszawa 2005, 15, 2.

Fauna and Flora of the Bible — Helps for Translators, Prepared in Cooperation with the Committee on Translations of the United Bible Societies, London–New York–Stuttgart 1980, s. 82–85.

Fine S., Art and Judaism in the Greco-Roman World, Cambridge 2005, s. 80.

Flawiusz J., Dawne dzieje Izraela (Ant.), tłum. Z. Kubiak, J. Radożycki, I (księgi I–XIII), II (Księgi XIV–XX), Warszawa 2001.

Flawiusz J., Przeciw Apionowi, Autobiografia, tłum. J. Radożycki, Warszawa 2010.

Flawiusz J., Wojna żydowska, tłum. J. Radożycki, Warszawa 2007.

Friedländer L., Roman Life and Manners under the Early Empire, 2, New York 1965, s. 19–117.

Garbsch J., Terra Sigillata. Ein Weltreich im Spiegel seines Luxusgeschirrs, München 1982.

Golvin J.C., L’Amphitéâtre romain, Essai sur la théorisation de sa forme et de ses fonctions, Paris 1988.

Goodman M., Rzym i Jerozolima — zderzenie antycznych cywilizacji, Warszawa 2007, s. 49.

Goodman M., The Pilgrimage Economy of Jerusalem in the Second Temple Period, [w:] Levine L.I. (red.), Jerusalem: Its Sanctity and Centrality to Judaism, Christianity and Islam, New York 1999, s. 69–76.

Grant M., Herod Wielki, Warszawa 2000.

Greenburg B., Female Sexuality and Bodily Functions in the Jewish Traditions [w:] J. Bercher (red.), Women, Religion and Sexuality, Geneve 1990, s. 1–44.

Gutmann J., The „Second Commandment” and the Image in Judaism [w:] J. Gutmann (red.), No Graven Images. Studies in Art and the Hebrew Bible, New York 1971, s. 10–14.

Hachlili R., Merhav R., The Menorah of the First and Second Temple Periods in the Lights of Literary Sources and Archaeological Finds, [w:] Y. Israeli (red.), In the Light of the Menorah. Story of a Symbol, Jerusalem 1999, s. 43–48.

Hartley B., Dickinson B., Names on Terra Sigillata: an Index of Makers’ Stamps and Signatures on Gallo-Roman Terra Sigillata (Samian Ware), London 2008.

Hölscher T., Sztuka rzymska: język obrazowy jako system semantyczny, Poznań 2011,s. 39–51.

Isaac B., A Donation for Herod’s Temple in Jerusalem, Israel Exploration Journal 33, 1983, s. 86–92.

Jacobson D., Herod’s Roman Temple, Biblical Archaeology Review 28, 2002, s. 18–27.

Jacobson D., Herod’s Roman Temple, Biblical Archaeology Review 28, 2002, s. 18–27.

Jones A.H.M., The Greek City, Oxford 1940, s. 170–191.

Kenyon K.M., Th e Bible and Recent Archaeology, London 1978, s. 88–90.

Kenyon K.M., The Bible and Recent Archaeology, s. 90–91. Zob. także: Avigad Z., Jerusalem in Flames — The Burnt House Captures a Moment in Time, Biblical Archaeology Review 9, 1983, s. 66–72.

Kenyon M., Excavation in Jerusalem, Palestine Exploration Quarterly 1962, s. 72–89.

Klinkowski J., Herod Wielki i jego epoka, Wrocław 2007.

Krawczuk A., Herod, król Judei, Warszawa, 1989;

Kumaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1977.

Levine L., Judaism and Hellenism in Antiquity. Conflict or Confl uence?, Seattle–London 1998, s. 51.

Levine L.I. (red.), Jerusalem: Its Sanctity and Centrality to Judaism, Christianity and Islam, New York 1999.

Makowiecka E., Sztuka Rzymu. Od Augusta do Konstantyna, Warszawa 2010, s. 4–7;

Mathews T.F., The Clash of Gods: a Reinterpretation of Early Christian Art, Princeton 1993, s. 3.

Mazar B., Excavations near Temple Mount Reveal Splendors of Herodian Jerusalem, Biblical Archaeology Review 6(4), 1980, s. 44–49.

Mazar B., The Archaeological Excavations near the Temple Mount, [w:] Y. Yadin (red.),Jerusalem Revealed, s. 25–40.

Melere-Modrzejewski J., Żydzi nad Nilem: od Ramzesa II do Hadriana, Kraków 2000, tabl. XI.

Millar F., The Roman Near East, Harvard University Press 1993, s. 1–23.

Mrozewicz L., Historia powszechna. Starożytność, Poznań 2008, s. 273–274.

Narkiss B., A Scheme of the Sanctuary from the Time of Herod the Great, Journal of Jewish Art 1, 1974, s. 6–15.

Negev A., Encyklopedia archeologiczna Ziemi Świętej, Warszawa 2002, s. 216

Neusner J., The Idea of Purity in Ancient Judaism, Leiden 1973.

Ostrowski J.A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa–Kraków 1999, s. 200–209.

Parrot A., Wśród zabytków Samarii i Jerozolimy, Warszawa 1971, s. 139.

Renov I., A View of Herod’s Temple from Nicanor’s Gate in a Mural Panel of the Dura Europos Synagogue, Israel Exploration Journal 20, 1970, s. 67–74.

Richardson P., Herod: King of the Jews and Friend of the Romans, Columbia 1996.

Ritmeyer K.R.L., Reconstructing Herod’s Temple Mount in Jerusalem, Biblical Archaeology Review 15, 1989, s. 23–42.

Roller D.W., Th e Building Program of Herod the Great, Berkeley 1998, s. 21–23, 55–56, 61–62.

Roller W., The Building Program of Herod the Great, University of California Press 1998, s. IX–XI.

Rosenau H., Vision of the Temple, London 1979.

Segal P., The Penalty of the Warning Inscription from the Temple of Jerusalem, Israel Exploration Journal 39, 1989, s. 79–84.

Stein M., How Herod Moved Gigantic Blocks to Construct Temple Mount, Biblical Archaeology Review 7, 1981, s. 42–46.

Świderkówna A. (red.), Słownik pisarzy antycznych, Warszawa 1990, s. 328.

Tacyt, Roczniki, [w:] Tacyt, Dzieła, 1, tłum. S. Hammer, Warszawa 2004, 5, 12.

Thompson J.A., Biblia i archeologia, Warszawa 1965, s. 215.

Thomson J.A., Biblia i archeologia, Warszawa 1965, s. 210. Por. K.M. Kenyon, The Bible and Recent Archaeology, London 1978, s. 86–87.

Wilkinson J., The Streets of Jerusalem, Levant 7, 1975, s. 118–136.

Yadin Y. (red.), Jerusalem Revealed: Archaeology in the Holy City, 1968–1974, New Heaven 1976, s. 12–14.

Zanker P., Apoteoza cesarzy rzymskich. Rytuał i przestrzeń miejska, Poznań 2005, s. 28–41.