Jerzy Potocki w kręgu polityki
PDF

Słowa kluczowe

JERZY POTOCKI
POLISH ARISTOCRACY
POLISH INTERNAL POLICY
INTERNATIONAL RELATIONSHIPS
POLISH FOREIGN POLICY

Jak cytować

Jankowiak, K. (2013). Jerzy Potocki w kręgu polityki. Studia Europaea Gnesnensia, (8), 239–272. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2475

Abstrakt

The paper covers the first half of the 20th century, a period of decline in the history of aristocracy, Polish aristocracy in particular. The article is concerned chiefly with count Jerzy Potocki, from the Łańcut branch of the family. It aims to determine the state of knowledge about his relationships with broadly understood politics, including his own political activities in different domains. The basis for the analyses is provided chiefly by various publications, at times including data from unpublished archival sources. The analyses demonstrate the diversification of knowledge and advisability of further research, particularly with archival sources. 

PDF

Bibliografia

Aftanazy R., Dzieje rezydencji na kresach Rzeczypospolitej 7, Wrocław 1995, s. 494–502.

Batowski H., Dyplomacja polska na obczyźnie 1939–1941, Kraków 1991, rozdz. III, V, VI, IX, XII, passim; idem, Walka dyplomacji hitlerowskiej przeciw Polsce 1939–1945, Kraków 1984.

Beauvois D., Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914, Warszawa 2005, s. 519.

Beck J., Ostatni raport, Warszawa 1987, s. 56, 221–223.

Chojnowski A., Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Ossolineum 1986;

W. Dunin-Wąsowicz (red.), VII Sprawozdanie Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, Warszawa 1938, s. 147.

Cholewianka-Kruszyńska A., Pomorzany — kresowy majątek Potockich z Łańcuta, [w:] Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe, Kielce 2006, s. 295–318.

Ciałowicz J., Polsko-francuski sojusz wojskowy 1921–1939, Warszawa 1970, s. 182–184.

Cisek J., Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, III, 1926–1935, Ossolineum 1994, s. 270.

Epsztein T., Polska własność ziemska na Ukrainie (gubernia kijowska, podolska i wołyńska w 1890), Warszawa 2008, s. 356.

Garlicki A., Od Brześcia do maja, Warszawa 1986, s. 179–180.

Górzyński S., Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno-genealogiczne, Warszawa 2009, passim.

Gumieniuk E., Archiv Potockich, [w:] Naukowo-Informacyjnej Biuleteń Archivnogo Upravlinija USSR 4, 1963, s. 57 i nast.

Janeczek Z. (red.), Ród Potockich w odmęcie historii (XVII–XX w.), Katowice 2007, s. 250–251.

Jankowiak K., Pałace i ambasady, Nowiny, Magazyn, Rzeszów 13–15 VIII 1993, s. 4; idem, Polish Nobility and the United States in the First Half of the 20th Century; The Potockis of Łańcut, Polish-Anglosaxon Studies 5, Poznań 1994, s. 58.

Jarocki R., Żyd Piłsudskiego, Opowieść o Anatolu Mühlsteinie, Warszawa 1997, rozdz. IV.

Karski J., The Great Powers and Poland 1919–1945. From Versailles to Yalta, University Press of America 1985, s. 154.

Kieniewicz S., Historia Polski 1795–1918, Warszawa 1980, s. 310.

Kozeński J., Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w latach 1932–1938, Poznań 1964, s. 58–59.

Laroche J., Polska lat 1926–1935, Wspomnienia ambasadora francuskiego, Warszawa 1966, s. 121–122.

Łaptos J., Dyplomaci II RP w świetle raportów Quai d’Orsay, Warszawa 1993, poz. 208, 243.

Łossowski P. (red.), Historia dyplomacji polskiej I IV 1918–1939, Warszawa 1995, s. 454 i nast.; idem, Dyplomacja Drugiej Rzeczpospolitej. Z dziejów polskiej służby zagranicznej, Warszawa 1999, s. 212.

Mazur Z., Pakt Czterech, Poznań 1979 s. 202 i nast.

Pastusiak L., Pół wieku dyplomacji amerykańskiej 1898–1945, Warszawa 1974, s. 33–34, 406; idem, Roosevelt a sprawa polska, Warszawa 1980, rozdz. I, passim.

Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny IV, M–P, red. nauk. G. Mazur, Warszawa 2009, s. 422.

Potocki J., Wspomnienia; A. Potocki, Master of Lancut, London 1959.

Raczyński E., W sojuszniczym Londynie, Londyn 1997, s. 450.

Radzik T., Polonia amerykańska wobec Polski (1918–1939), Lublin 1986, s. 320, 323.

Roos H., Polen und Europa. Studien zur polnischen Aussenpolitik 1931–1939. Tübingen 1957, s. 75.

Rudnicki S., Ziemiaństwo polskie w XX w., Warszawa 1996, zwł. rozdz. 12.

Sierpowski S., Stosunki polsko-włoskie w latach 1918–1940, Warszawa 1975, s. 335 i nast.

Sokolnicki M., Dziennik ankarski 1939–1943, Londyn 1965.

Szklarska-Lohmanowa A., Jerzy Potocki, [w:] Polski Słownik Biograficzny (dalej jako PSB) 28, Wrocław 1984–1985, s. 47–49.

Wandycz P., The United States and Poland, Cambrigde, Mass., London 1980, s. 226, 232; idem, Z Piłsudskim i Sikorskim. August Zaleski, minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej, Warszawa 2006, s. 166 i nast., s. 180 i nast., 211.

Winid B., W cieniu Kapitolu. Dyplomacja polska wobec Stanów Zjednoczonych Ameryki 1919–1939, Warszawa 1991, rozdz. 7–8, passim.

Wojciechowski M., Stosunki polsko-niemieckie 1933–38, Poznań 1980, s. 27.

Zgórniak M., Sytuacja międzynarodowa Polski na początku lat trzydziestych XX wieku, Przegląd Historyczny LXVI, 2, 1975, s. 193–194, 200; W. Michowicz, op. cit., s. 259––260;

M. Pułaski, Stosunki dyplomatyczne polsko-czechosłowacko-niemieckie od roku 1933 do wiosny 1939, Poznań 1967, s. 47–49.