1001 BŁĘDÓW, CZYLI UCZONEGO ARCHIMANDRYTY BAJANIE O LOSACH CHRZEŚCIJAŃSTWA PRAWOSŁAWNEGO W CESARSTWIE RZYMSKIM OD NARODZENIA CHRYSTUSA DO UPADKU KONSTANTYNOPOLA
PDF

Jak cytować

Spychała, D. (2013). 1001 BŁĘDÓW, CZYLI UCZONEGO ARCHIMANDRYTY BAJANIE O LOSACH CHRZEŚCIJAŃSTWA PRAWOSŁAWNEGO W CESARSTWIE RZYMSKIM OD NARODZENIA CHRYSTUSA DO UPADKU KONSTANTYNOPOLA. Studia Europaea Gnesnensia, (8), 273–284. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2476

Abstrakt

Recenzja książki: Warsonofiusz Doroszkiewicz, Dzieje Wschodnich Rzymian, Białystok 2012, 493 s.
PDF

Bibliografia

Bralewski S., Imperatorzy późnego Cesarstwa Rzymskiego wobec zgromadzeń biskupich, Łódź 1997.

Browning R., Justynian i Teodora, przeł. M. Boduszyńska-Borowikowa, Warszawa 1996; idem, Cesarstwo Bizantyńskie, przeł. G. Żurek, Warszawa 1997.

Cesaretti P., Teodora, przeł. B. Bielańska, Warszawa 2003.

Chadwick H., Historia rozłamu Kościoła wschodniego i zachodniego. Od czasów apostolskich do soboru florenckiego, przeł. P. Sajdek, Kraków 2009.

Cheynet J.C. (red.), Świat Bizancjum, 2: Cesarstwo Bizantyńskie 641–1204, przeł. A. Graboń, Kraków 2011.

Doroszkiewicz W., Dzieje Wschodnich Rzymian, Białystok 2012.

Evans J.A., Justynian i imperium bizantyńskie, przeł. B. Godzińska, Warszawa 2008.

Grotowski P.Ł., Święci wojownicy w sztuce bizantyńskiej (843–1261). Studia nad ikonografią uzbrojenia i ubioru, Kraków 2011.

Haldon J., Bizancjum. Zarys dziejów, przeł. Z. Simbierowicz, Warszawa 2006.

Haussig H.W., Historia kultury bizantyńskiej, przeł. T. Zabłudowski, Warszawa 1969.

Herrin J., Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium, przeł. N. Radomski, Poznań 2009; eadem, Krwawe cesarzowe, przeł. Z. Simbierowicz, Warszawa 2006.

Jurewicz O., Historia literatury bizantyńskiej. Zarys, Warszawa 1984; idem (red.), Encyklopedia kultury bizantyńskiej, Warszawa 2002.

Kijas Z.J., M. Salamon (red.), IV Krucjata. Historia, reperkusje, konsekwencje, Kraków 2005.

Kłosińska J., Sztuka bizantyńska, Warszawa 1975.

Kokoszko M., Descriptions of personal appearance in John Malalas’ Chronicle, Łódź 1998.

Leszka M.B., Rola duchowieństwa na dworze cesarzy bizantyńskich, Łódź 2000.

Lippold A., Theodosius I, [w:] idem, Die Kaiser Theodosius der Grosse und Theodosius II, Stuttgart 1972, s. 52–55; J. Martin, Spätantike und Völkerwanderung, München 1987, s. 132.

Mango C., Historia Bizancjum, przeł. M. Dąbrowska, Gdańsk 1997.

Morrisson C. (red.), Świat Bizancjum, 1: Cesarstwo wschodniorzymskie 330–641, przeł. A. Graboń, Kraków 2007;

Stern H., Sztuka bizantyńska, przeł. T. Mroczko, Warszawa 1975.

Strzelczyk J., Apostołowie Europy, Warszawa 1997; idem, Goci — Legenda i rzeczywistość, Warszawa 1984; idem, Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, Warszawa 1987; idem, Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 1992.

Tatakis B., Filozofia bizantyńska, przeł. S. Tokariew, Kraków 2012.

Twardowska K., Cesarzowe bizantyńskie 2 poł. V w. Kobiety a władza, Kraków 2006.

Udałcowa Z.W. (red.), Kultura Wizantii IV–pierwaja połowina VII w., Moskwa 1984.

Wipszycka E. (red.), Chrześcijaństwo u schyłku starożytności, 3, Kraków 2000, 245–291.

Wipszycka E. (red.), Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, 3, Kraków 2003.

Wipszycka E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994.

Zakrzewski K., Historia Bizancjum, Kraków 2007.

Zołoteńki D., Galia u schyłku panowania rzymskiego. Administracja cywilna i wojskowa oraz jej reprezentanci w latach 455–486, Kraków 2011.