Musaryzm: między chasydyzmem a haskalą
PDF

Słowa kluczowe

MUSAR
CHASIDISM
TRADITIONAL JUDAISM
MITNAGDIM
HASKALAH

Jak cytować

Postek, H. (2014). Musaryzm: między chasydyzmem a haskalą. Studia Europaea Gnesnensia, (9), 145–160. https://doi.org/10.14746/seg.2014.9.9

Abstrakt

The aim of paper is to acquaint Polish readers with the little known religious and ethical movement which developed in the latter half of the 19th century in Lithuania.  Associated with traditional Judaism, the Musar movement was to be an alternative both to Chasidism and the Haskalah

https://doi.org/10.14746/seg.2014.9.9
PDF

Bibliografia

Asaaf D., Chasydyzm: zarys historii, [w:] M. Galas (red.), Światło i słońce. Studia z dziejów chasydyzmu, s. 32;

Ciałowicz A., Wojny chasydów arcyciekawe. Nowy Sącz — Sadogóra 1868–1869, Warszawa 2010.

Doktór J., Formowanie się chasydyzmu polskiego, [w:] M. Galas (red.), Światło i słońce. Studia z dziejów chasydyzmu, Kraków 2006, s. 50.

Doktór J., Mesjanizm Żydów polskich, Teologia Polityczna 4, 2006–2007, s. 125.

Eckman L.S., The History of the Musar Movement, Inc, New York 1975

Eisenbach A., Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785–1870 na tle europejskim, Warszawa 1988

Elior R., Mistyczne źródła chasydyzmu, Kraków–Budapeszt 2009,

Etkes I., Rabbi Israel Salanter and the Mussar Movement. Seeking the Torah of truth, Philadelphia, Jerusalem, 5753/1993, s. 5.

Levin M., Beyond Psychology. Musar of our Times, Jewish Action, Winter 5764/2003, http://printfu.org/read/musar–for–our–times–99da.html?f=1qeXpurpn6Wih–SUpOGul66nh7nk6cbmiMvf5Im96diVwc7Z1OmHr9ufoayL1Jah6KeaoqmYzejc1aqhmOXr3aPa2t_i19fd1tjk293j6Muj3, dostęp: 19.03.2013.

Stiller R., http://refj .w.interia.pl/judaism01.htm, dostęp: 19.03.2013.

Wodziński M., Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu, Warszawa 2003