Gajusz Waleriusz Maksymus czyli historia moralizująca,jej losy w dawnych epokach oraz polski przekład IV 1-15
PDF

Słowa kluczowe

HISTORIOGRAPHY
MORALISING HISTORY
RECEPTION OF THE ANTIQUITY
TRANSLATION

Jak cytować

Lewandowski, I. (2014). Gajusz Waleriusz Maksymus czyli historia moralizująca,jej losy w dawnych epokach oraz polski przekład IV 1-15. Studia Europaea Gnesnensia, (9), 197–218. https://doi.org/10.14746/seg.2014.9.12

Abstrakt

Based on Facta et dicta memorabilia by Valerius Maximus, the author discusses a type of moralising history in the ancient times and selected examples of its fates in Antiquity, the Middle Ages, Renaissance and Baroque periods in Europe,Poland in particular. The quoted translations of excerpts from Book IV indicate the need to effect a Polish translation of the text. 

https://doi.org/10.14746/seg.2014.9.12
PDF

Bibliografia

André J.-M., A. Hus, L’histoire a Rome. Historiens et biographes dans littérature latine, Paris 1974,

Benis A., Materiały do historyi drukarstwa i księgarstwa w Polsce, Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce 7, 1892

Bielowski A., Pompei Trogi fragmenta, Leopoli 1853,

Bieńkowski T., Niektóre zagadnienia recepcji antyku w okresie staropolskim, Meander 21, 1966, s. 186.

Bieńkowski T., Proza polsko-łacińska 1450–1750. Kierunki rozwoju i osiągnięcia, [w:] Problemy literatury staropolskiej, Wrocław 1973, s. 128.

Bosch C., Die Quellen des Valerius Maximus, Stuttgart 1929.

Cizek. E., Histoire et historiens a Rome dans l’antiquité, Lyon 1995, s. 207.

Comes G., Valerio Massimo, Roma 1950.

Fleck M., Untersuchungen zu den Exempla des Valerius Maximus, Marburg 1974. R. Helm, Beiträge zur Quellenforschung bei Valerius Maximus, [w:] Rheinisches Museum 89, 1940 s. 241–273.

Guerrini R., Studi su Valerio Massimo (con un capitolo sulla fortuna nell’iconografi a umanistica), Pisa 1981,

Helm R., Beiträge zur Quellenforschung bei Valerius Maximus, [w:] Rheinisches Museum 89, 1940, s. 241–273.

Helm R., Valerius Maximus, [w:] Paulys Realencyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft, 8, 1, szp. 90–116.

Iłowski S., De facultate historica libellus, [w:] Demetrii Phalerei De elocutione liber a Stanislao Ilovio Palono Latinitate donatus et annotationibus illustratus item Dionysii Halicarnassei quaedam opuscula eodem interprete: quae versa pagina recensentur, Basileae MDLVII, s. 223

Klotz A., Studien zu Valerius Maximus und den Exempla, München 1942.

Lewandowski I., Florus w Polsce, Wrocław 1970

Lewandowski I., Historiografia rzymska, Poznań 2007,

Lumpe A., Exemplum, [w:] Reallexikon für Antike und Christentum 6, 1966.

Maslakov M., Valerius Maximus and Roman Historiography. A Study of the Exempla Tradition, [w:] Aufstieg und Niedergang der römischen Welt 2, 32, 1, 1984, s. 437–496.

Pauli Crosnensis Rutheni Carmina edidit Maria Cytowska, Varsoviae 1962, s. 54–55.

Schanz M., Hosius C., Geschichte der römischen Literatur, München 1959, 2, s. 588–595.

Schmidt P.L., Valerius Maximus, [w:] Der Kleine Pauly, 5, München 1979.

Sinclair B.W., Valerius Maximus and the Evolution of Silver Latin, Cincinnati 1980.

Wisłocki W., Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1877– 1881.

Zwiercan M., Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, Wrocław 1969.