Odzyskiwanie pamięci i rehabilitacja ofiar reżimów w ustawodastwie polskim i hiszpańskim
PDF

Słowa kluczowe

SPAIN
POLAND
BILL
LAW
MEMORY
MEMORIA
LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA
INDEPENDENCE
SOVEREIGNITY
COMPENSATION
COMMUNISM
FRANCOISM

Jak cytować

Dobkiewicz, M. (2012). Odzyskiwanie pamięci i rehabilitacja ofiar reżimów w ustawodastwie polskim i hiszpańskim. Studia Europaea Gnesnensia, (5), 145–155. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2520

Abstrakt

The article addresses the efforts of Spaniards and Poles to give a shape to collective memory associated with the period of dictatorships. One of the upshots of these actions is the Spanish memory bill (Ley de Memoria Histórica) and two Polish acts which invalidate verdicts passed against persons persecuted for being involved in the struggle for independent existence of the Polish State and the Act on veterans and persons who fell victim to wartime and post-war repressions. From the text of the Spanish bill one might infer that it does away with Spain of one predominating official memory which eulogized Franco, and replaces it with another one – a memory which is an elegy to Franco’s victims. In Poland, the bills draw on the tradition of independence movements, so as to convince the populace of the will to make amends and to render justice to the aggrieved.
PDF

Bibliografia

Colmeiro J.F., Memoria histórica e identidad cultural. De la postguerra a la postmodernidad, Barcelona 2005, s. 248.

Czyżewski J. (red.), Słownik Historii Polski, Warszawa 1973, s. 273.

Díez A., Cue C., El Gobierno desbloquea la Ley de la Memoria histórica, El país, Madrid, 08.10.2007, źródło: http://www.elpais.com/articulo/espana/Gobierno/desbloquea/Ley/Memo-ria/Historica/elpepuesp/20071008elpepunac_4/Tes, data odczyt. 24.03.2011.

Dz. U. Nr 17, poz. 75 ze zm.

Dz. U. Nr 34, poz. 149 ze zm.

Grabski W., Idea niepodległości Polski, [w]: Idea Polski, Warszawa 1935, s. 71–85.

Hudała L.M., Analiza ustaw rehabilitacyjnych w niektórych państwach postkomunistycznych, Studia Iuridica XXXV, 1998, s. 197.

Ley 52/2007, http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53410–53416.pdf, odczyt. 23.03.2012.

Moreiras Menor C., Cultura herida: Literatura y cine en la Espana democrática, Madrid 2002, s. 28.

Najder Z., Suwerenność państwa: współczesne dylematy, 2010-09-17, portal: Ośrodek Myśli Politycznej, http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=166.

Nowak A., Gen niepodległości, Wprost 46, 2008, dostęp elektroniczny.

Winter U., Lugares de memoria de la Guerra Civil y el Franquismo: Representaciones literarias y visuales, Madrid 2006, s. 132.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.