PRZEGRANE POWSTANIE, ZAPRZEPASZCZONA KSIĄŻKA
PDF

Jak cytować

Mrozewicz, L. (2012). PRZEGRANE POWSTANIE, ZAPRZEPASZCZONA KSIĄŻKA. Studia Europaea Gnesnensia, (5), 279–294. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2528

Abstrakt

Recenzja książki: Agnieszka Bartnik, Powstanie Cywilisa 69–70 n.e., Wydawnictwo INFORTeditions, Zabrze–Tarnowskie Góry 2011, 85 s.
PDF

Bibliografia

Agrippina: Sex, Power and Politics in the Early Empire, New Haven 1996.

Bartnik A., Powstanie Cywilisa 69–70 n.e.,Zabrze–Tarnowskie Góry 2011.

Brewiarium od założenia Miasta, przekł. P. Nehring, B. Bibik, [w:] Brewiaria dziejów rzymskich, Warszawa 2010.

Brunt P.A., Tacitus on the Batavian Revolt, Latomus 19, 1960, s. 117–132.

Caligula: the Corruption of Power, Batsford 1989.

Carbone M.E., The Relief of Castra Vetera in the Revolt of Civilis (a Note of Tacitus Hist. 4. 26.3), Phoenix 21, 1977, s. 296–298.

Cary M., Scullard H.H., Dzieje Rzymu, Warszawa 1992, 2000.

Clarke G.W., The Treveri and the Tribute in Tacitus, Historia 14, 1965, s. 335–341.

Der „Bataveraufstand” und die Erhebung des Iulius Classicus, Trier 1985 (Trier Historische Forschungen 8).

Diakon P., Historia rzymska. Historia Longobardów, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył I. Lewandowski, Warszawa 1995, s. 4–97.

Die gallischen Usurpatoren von Postumus bis Tetricus, München 1981.

Die Hilfstruppen der römischen Provinz Germania inferior, Bonn 1968.

Die Legionslegaten der römischen Armee in der Zeit von Augustus bis Traian, I–II, Bochum 1991.

Die Rheinlande in römischer Zeit mit einem Überblick über die rheinische Urgeschichte, Düsseldorf 1980.

Die Statthalter der germanischen Provinzen vom 1.–3. Jahrhundert, Köln 1985.

Ethnic Identity and Imperial Power: the Batavians in the Early Roman Empire, Amsterdam 2004.

Flawiusz J., Wojna żydowska, przekł., wstęp i komentarz J. Radożycki, Poznań 1980.

Flawiusz J.,Dawne dzieje Izraela, przekł. pod red. ks. Eugeniusza Dąbrowskiego, Poznań 1962.

Greenhalgh P., The Year of Four Emperors, London 1975.

Jaczynowska M., Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995.

Koestermann E., P. Cornelii Taciti libri qui supersunt, tom I: Ab excessu divi Augusti (Annales); tom II, fasc. 1: Historiarum libri; fasc. 2: Germania, Agricola, Dialogus de Oratoribus, Leipzig, Teubner, 1960–1962.

Köln in römischer Zeit. Geschichte einer Stadt im Rahmen des Imperium Romanum, Köln 2004.

Levick B., Vespasian, London–New York 1999.

Łuć I., Udział gwardii pretoriańskiej w zamachach stanu w 69 i 193 r. n.e., [w:] A. Sołtysiak (red.), Zamach stanu w dawnych społecznościach, Warszawa 2004, s. 133–147.

Meise E., Untersuchungen zur Geschichte der Julisch-Claudischen Dynastie, München 1969.

Mela P., O położeniu świata, przekł. M. Golias, [w:] M.S. Bodnarski (red.), Geografia antyczna, Warszawa 1957, s. 189–244.

Morgan G., 69 A.D. The Year of Four Emperors, Oxford 2006.

Novaesium, Das römische Neuss, Köln–Graz 1957.

Pliniusz Starszy, Historia naturalna (wybór), przekł. i komentarz Irena i Tadeusz Zawadzcy, Wrocław 1961.

Tacitus und das flavische Geschichtsbild, Wiesbaden 1955.

Tacyt P.K., Germania, przeł. T. Płóciennik, wstęp i komentarz J. Kolendo, Poznań 2008 (Fontes Historiae Antiquae X).

The Gallic Empire: Separatism and Continuity in the North Western Provinces of the Roman Empire A.D. 260–274, Stuttgart 1987.

The Roman Army at War 100 BC – 200 AD, Oxford 1996.

The Roman Inscriptions of Britain, I. Inscriptions on Stone, by R.G. Collingwood, R.P. Wright, Oxford 1965.

Wellesley K., The Long Year A.D. 69, London 1975.

Wojna galijska, przełożył i opracował E. Konik, Wrocław 1978.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.