ZAMIAST ZAPACHU KSIĄŻKI… CZYLI JAK ODNALEŹĆ STAROŻYTNOŚĆ W ŚWIECIE WIRTUALNYM
PDF

Jak cytować

Owsianna (Kubiaczyk), M. (2012). ZAMIAST ZAPACHU KSIĄŻKI… CZYLI JAK ODNALEŹĆ STAROŻYTNOŚĆ W ŚWIECIE WIRTUALNYM. Studia Europaea Gnesnensia, (5), 331–337. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2534

Abstrakt

Recenzja książki: G. Bodard i S. Mahony (red.), Digital Research in the Study of Classical Antiquity, Ashgate 2010, 210 s.
PDF

Bibliografia

Bodard G. i Mahony S. (red.), Digital Research in the Study of Classical Antiquity, Ashgate 2010.

Crane G., Classics and the Computer: An End of the History, [w:] S. Schreibman, R. Siemens, J. Unsworth, A Companion to Digital Humanities, Blackwell Publishing 2004, s. 46–55.

D. Kaufmann, P. Tiedemann, Internet für Althistoriker und Altphilologen. Eine praxisorientierte Einführung, Darmstadt 1999. Ch. Schäfer, Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 2, 1999, s. 1093–1096.

Elliot T., Gillies S., Digital Geography and Classics, Digital Humanities Quarterly 3,1, 2009, http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/3/1/000031.html

Feraudi-Gruénais F. (red.), Latin on Stone, Epigraphic Research and Electronic Archives, Lanham 2010.

http://intarch.ac.uk/journal/issue30/rabinowitz.html.

http://silchester.reading.ac.uk/

http://www.glomaker.org.

http://www.homermultitext.org/.

http://www.lockss.org/lockss/Home.

http://www.tlg.uci.edu/.

Isfandyari-Moghaddam A., Online Information Review 35, 2011, s. 974–975.

Mikołajczak A.W., Dominas K., Antyczny spacer w cyberprzestrzeni, Images 1–2, 2003, s. 29–42.

Mikołajczak A.W., Dominas K., Kaźmierczak M., Antyk w cyberprzestrzeni, Gniezno 2008.

Mikołajczak A.W., Kaźmierczak M., Ku cyfrowym metamorfozom. Tradycja antyczna w cyberprzestrzeni, Przestrzenie Teorii 2, 2003, s. 159–178.

Ullmann L., Gorokhovich Y., Google Earth and Some Practical Applications for the Field of Archeology, CSA Newsletter 18, 3, 2006 — http://csanet.org/newsletter/winter06/nlw0604.html

www.cil.bbaw.de/dateien/datenbank.php

www.eagle-eagle.it

www.edb.uniba.it

www.edr-edr.it

www.epigraphische –datenbank-heidelberg.de

www.ku-eichstaett.de/ggf/geschichte/altegesch/forschung/conceyst

www.manfredclauss.de

www.ubi-erat-lupa.org

www.usepigraphy.brown.edu

www2.uah.es/imagines_cilii

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.