MIŁOŚNIK PARADOKSÓW NA NOWO OPISANY
PDF

Jak cytować

Małecki, W. (2012). MIŁOŚNIK PARADOKSÓW NA NOWO OPISANY. Studia Europaea Gnesnensia, (5), 348–356. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2537

Abstrakt

Hazel Rosenstrauch, Wahlverwandt und ebenbürtig. Caroline und
Wilhelm von Humboldt, Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 2009,
334 s.

PDF

Bibliografia

Andrzejewski B., Wilhelm von Humboldt, Warszawa 1989; idem, Przyroda i język. Filozofi a Wczesnego Romantyzmu w Niemczech, Warszawa–Poznań 1989.

Beier K.M., Bosinski H.A.G., Loewit K., Ahlers Ch.J., Seksualmedizin, Grundlagen und Praxis, München 2005.

Bogucka M., Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005.

Borsche T., Wilhelm von Humboldt, München 1990, s. 29.

Chmieliński M., Atomizm a indywidualizm. Rozważania nad myślą polityczną i prawną Wilhelma von Humboldta, Łódź 2004.

Czarnecka M., Wieszczki. Rekonstrukcja kobiecej genealogii w historii niemieckiej literatury kobiecej od połowy XIX do końca XX wieku, Wrocław 2004.

Geier M., Die Brüder Humboldt. Eine Biographie, Reinbek 2009.

Gersdorff D. von, Caroline von Humboldt. Eine Biographie, Berlin 2011, s. 51–65.

King D., Wiedeń 1814, Poznań 2009, s. 85.

Kowalska E.M., Wilhelm von Humboldt. Życie, dzieło, mit, Rzeszów 2006.

Ossowska M., Wzór demokraty, Lublin 1992, s. 11.

Rosenstrauch H., Wahlverwandt und ebenbürtig. Caroline und Wilhelm von Humboldt, Frankfurt am Main 2009.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.