Lukiana z Samosat traktat „Jak należy pisać historię” i jego znajomość w pismach dotyczących refleksji historiograficznej w dawnej Polsce
PDF

Słowa kluczowe

HISTORICAL METHOD
METHODOLOGY OF HISTORY
HISTORIOGRAPHY
HISTORICAL CRITICISM

Jak cytować

Lewandowski, I. (2012). Lukiana z Samosat traktat „Jak należy pisać historię” i jego znajomość w pismach dotyczących refleksji historiograficznej w dawnej Polsce. Studia Europaea Gnesnensia, (6), 9–20. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2541

Abstrakt

The article contains a short presentation of the treatise entitled How to write history. The hand which wrote it was Lucian of Samosata’s, a Greek rhetor and sophist (2nd cent.). It is the sole treatise concerning methodology of history that the antiquity left us. Knowledge of the text is also transparent in the writings of authors who created on the territory of the Polish “Republic of the Gentry” in the 16th and 17th cent., and who were keen on historiographic reflection, such as  Stanisław Iłowski, Jan Firlej of Dąbrowica, Bartłomiej Keckermann and Szymon Starowolski.  

PDF

Bibliografia

Dindorf G., Luciani Samosatensis Opera, 2, Lipsiae 1858, s. 1–25;

Firlej J., Oratio de studio historico…a Ioanne Firleio B. de Dambrowicza, Heidelbergae 1604, s.16:

Gaertner H., Lukianos, [w:] Der Kleine Pauly, 1975, 3, s. 772–777;

Harmon A.M. et al., Lucian with an English Translation, 1–8, London 1961 i n.;

Helm R., Lukianos, Real-Encyklopädie der classischen Alterthumswissenschaft 13, 1927, szp. 1725–1777.

Jacobitz C., Luciani Samosatensis Opera, 1–3, Lipsiae 1921.

Jurewicz O., Historia literatury bizantyńskiej. Zarys, Wrocław 1984.

Keckermann B., De natura et proprietatibus historiae commentarius, Hanoviae 1610, s. 25.

Lewandowski I., De historica facultate libellus de Stanislas Iłowski. Les premieres réflexions théoriques sur l’histoire en Pologne, Storia della Storiografia 4, 1983, s. 71nn.

Lewandowski I., Początki teoretycznych rozważań nad historią w Polsce (Stanisław Iłowski, zm. 1589), Historyka 6, 1976, s. 43–55.

Lukian, Dialogi, 1–3, przeł. M.K. Bogucki, W. Madyda, wstęp, kom. W. Madyda, Wrocław 1960–1966.

Lukian, Traktat o pisaniu historii, [w:] idem, Dialogi, 3, Wrocław 1966, s. 227–248.

Madyda W., Wstęp, [w:] Lukian, Pisma wybrane, przeł. i oprac. W. Madyda, Warszawa 1957.

Podbielski H. (red.), Literatura Grecji starożytnej, 2, Lublin 2005, s. 271–293; A. Świderkówna (red.), Słownik pisarzy antycznych, Warszawa 1982, s. 277nn.

Scheller P., De hellenistica historiae conscribendae arte, Lipsiae 1911.

Sinko T., Zarys historii literatury greckiej, 2, Warszawa 1959, s. 587–652.

Sommerbrodt J. (red.), Ausgewählte Schriften des Lucian, Berlin 1857, s. 5–54.

Szymon Starowolski, Wybór z pism, przekład tekstów łacińskich, wybór i opracowanie I. Lewandowski, Wrocław 1991, s. 6.

Waltz I., Die geschichtlichen Kenntnisse des Lukianos, Tübingen 1922.

Właściwości historii (przeł. F. Wujtewicz), [w: ]Filozofia i myśl społeczna XVII wieku, 2, opr. Z. Ogonowski, Warszawa 1979, s. 14.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.