Estetyka technociał.
PDF

Słowa kluczowe

MODERN ART
POSTMODERN ART
POSTHUMANISM
TRANSHUMANISM
BIOTECHNOLOGY
CYBORG

Jak cytować

Gajewska, G. (2012). Estetyka technociał. Studia Europaea Gnesnensia, (6), 123–138. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2548

Abstrakt

The article Aesthetics of the Techno-bodies deals with the cultural and contextual complexity of the modern and postmodern figure of the cyborg, or rather the human relation to technology. The main problem is the formulation of the scope of the aesthetics of techno-bodies or aesthetic of artificial bodies. It is a contribution to a more extensive problem concerning the aesthetic, condition and possibilities of development of contemporary human who enters more and more intensively and further and further into the postbiological era. In the article I am analysing four artistic works: 1. “Das schöne Mädchen” (Beautiful Girl) by Hannah Höch; “Tête Méchanique” (Mechanical head) by Raul Hausmann; “All You Zombies: Truth before God” by Roberd Long; Cyborg by Lynn Randolph. Analysis of these artworks is used to show different ideological and aesthetic approaches towards techno-bodies.

PDF

Bibliografia

Benson T.O., Raul Hausmann and Berlin Dada, Ann Arbor 1987, s. 161.

Clynes M., C. Hables Gray, An Interview with Manfred Clynes, [w:] The Cyborgs Handbook, s. 47.

Clynes M.E. and N.S. Kline, Cyborgs and Space, Astronautics, September 1960, s. 29.

Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w College de France, 1976, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 25.

Frydryczak B., Świat jako kolekcja. Próba analizy estetycznej natury nowoczesności, Poznań 2002.

Gajewska G., Arcy-nie-ludzkie: przez science fiction do antropologii cyborgów, Poznań 2010.

González J., Envisioning Cyborg Bodies. Notes from Current Research, [w:] C.H. Gray with the assistance of H. J. Figueroa-Sarriera & S. Mentor, The Cyborg Handbook, New York–London 1995, s. 271.

Haraway D., Manifest cyborgów: nauka, technika i feminizm socjalistyczny lat osiemdziesiątych, przeł. S. Królak i E. Majewska, Przegląd Filozoficzno-Literacki 1, 2003, s. 49–87.

Haraway D.J., Living Images: Conversations with Lynn Randolph, http://www.lynnrandolph.com/essays/haraway-2.html.

How Like a Leaf. An Interview with Thyrza Nichols Goodeve, New York–London 2000, s. 119–120.

Vitali M. i inni, Amputacje i protezowanie, przeł. A. Dziak, Warszawa 1985.

Woolf V., Orlando, przeł. T. Bieroń, Poznań 1994, s. 210.

Žižek S., Patrząc z ukosa. Do Lacana przez kulturę popularną, przeł. J. Margański, Warszawa 2003, s. 40.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.