Uwagi o polemikach. Na marginesie dyskusji nad pochodzeniem Anonima Galla,
PDF

Jak cytować

Skibiński, E. (2012). Uwagi o polemikach. Na marginesie dyskusji nad pochodzeniem Anonima Galla,. Studia Europaea Gnesnensia, (6), 477–487. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2573

Abstrakt

Recenzja książki: Jarosław Wenta, Kronika tzw. Galla. Historyczne (monastyczne i genealogiczne) oraz geograficzne konteksty powstania, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 201
PDF

Bibliografia

Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, Wrocław 2008.

Fried J., Czy Gall Anonim pochodził z Bambergu?, Przegląd Historyczny 101, 3, 2010, s. 483–502.

Fried J., Kam der Gallus Anonymus aus Bamberg, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 65, 2009, 2, s. 497–545.

Mac Donnell Ch., On a manuscript of the tract intitulated — „Tipicus ac tropologicus Jesu Christi genealogiae intellectus quem Sanctus Aileranus Scottorum sapientissimus expo-suit,” preserved in the Imperial Library at Vienna, Proceedings of the Royal Irish Academy, 7, s. 369–371.

Plezia M., Kronika Galla na tle historiografii XII wieku, Kraków 1947, s. 123.

Wenta J., Kronika tzw. Galla, s. 26–27. Cytat z Galla wg. wydania K.Maleczyńskiego Galli Anonymi Cronicae, ed. K. Maleczyński, MPH n.s., 2, Kraków 1952, s. 137.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.