Historia Greków
PDF

Jak cytować

Ciesielski, M. (2012). Historia Greków. Studia Europaea Gnesnensia, (6), 498–501. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2575

Abstrakt

Recenzja książki: Sarah B. Pomeroy, Stanley M. Burstein, Walter Donlan, Jennifer Tolbert Roberts, Starożytna Grecja. Historia polityczna, społeczna i kulturalna, z ang. przeł. O. Dragouni, Książka i Wiedza, Warszawa 2010
PDF

Bibliografia

Bravo B., E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, 1, Do końca wojen perskich, Warszawa 1988.

Bravo B., E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, 3, Okres hellenistyczny, Warszawa 1992.

Bravo B., E. Wipszycka, M. Węcowski, A. Wolicki, Historia starożytnych Greków, 2, Okres klasyczny, Warszawa 2009.

Davies J.K., Demokracja w Grecji klasycznej, przeł. G. Muszyński, Warszawa 2003.

Errington R., Historia świata hellenistycznego, przeł. A. Gąsior-Niemiec, Kraków 2010.

Hall J.M., Historia Grecji archaicznej, przeł. M. Komorowska, Kraków 2011.

Jaczynowska M. (red.), Historia starożytna, Warszawa 1999, s. 231–407.

Lengauer W., Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999.

Murray O., Narodziny Grecji, przeł. A. Twardecki, Warszawa 2003.

Musiał D., Świat grecki od Homera do Kleopatry, Warszawa 2008.

Osborne R. (red.), Grecja klasyczna 500–323 p.n.e., przeł. B. Mierzejewska, Warszawa 2010.

Rhodes P., Historia Grecji. Okres klasyczny, przeł. L. Trzcionkowski, Kraków 2009.

Walbank F.W., Świat hellenistyczny, przeł. G. Muszyński, Warszawa 2003.

Ziółkowski A., Starożytność, Warszawa 2009.