Rzymska polityka dynastyczna w okresie w okresie dynastii julijsko-klaudyjskiej
PDF

Jak cytować

Królczyk, K. (2012). Rzymska polityka dynastyczna w okresie w okresie dynastii julijsko-klaudyjskiej. Studia Europaea Gnesnensia, (6), 508–511. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2577

Abstrakt

Recenzja książki:  Wojciech Boruch, Studies in the History of the Julio-Claudian Dynasty, Adam Marszałek, Toruń 2010
PDF

Bibliografia

Boruch W., Studies in the History of the Julio-Claudian Dynasty, Toruń 2010.

Boruch W., Propaganda dynastyczna cesarza Klaudiusza (wybrane aspekty), [w:] E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski (red.), Hortus historiae. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, Kraków 2010, s. 341–357.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.