Semantyka upamiętniania w języku polskim, niemieckim i hiszpańskim
PDF

Słowa kluczowe

commemorate
commemoration
upamiętnienie
conmemorar
gedenken
Poland
Germany
Spain
collective memory

Jak cytować

Krysiak (Dobkiewicz), M. (2011). Semantyka upamiętniania w języku polskim, niemieckim i hiszpańskim. Studia Europaea Gnesnensia, (3), 9–21. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2715

Abstrakt

In the article, I attempt a slightly closer insight into the meaning of the word “com-memorate” in Polish, German and Spanish in the hope of finding its semantic invariant. The principal aim is to answer the question which activities the verb commemorate is made to serve by the members of the three language communities when formulating utterances concerning the handing down of the memory to posterity.

PDF

Bibliografia

Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2008.

Boryś W.(red.), Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2008, s. 490.

Bralczyk J., Pamięć, pomnik, pamiętnik, Wiedza i Życie 6,2009, s. 21.

Cancik H., Schneider H., Landfester M., Salazar Ch.F. (ed.), Brill’s New Pauly, s. 654.

Coromines J., Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, Madrid 1973, s. 497.

Grimm J., Weigand K., Hildebrand R. (red.), Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm IV, Leipzig 1878, s. 1995.

Kansteiner W., Finding Meaning in Memory. A Methodological Critique of Collective Memory Studies, [w:] History and Theory 41, 2002, s. 179–197.

Köbler G., Indogermanisches Wörterbuch, 2000, dostęp: http://www.koeblergerhard.de/idgwbhin. html.

Kromer M., O sprawach, dziejach i wszystkich inszych potocznościach koronnych polskich, 1555 r., przekład polski M. Błażewskiego z 1611 r.

Lee Klein K., On the Emergence of Memory in Historical Discourse, [w:] Representations 69, 2000, s. 127–150.

Lyons J., Semantyka, Warszawa 1894, s. 111.

Lyons J., Semantyka, Warszawa 1984, s. 107.

Ortega y Gasset J., Azorín: primores de lo vulgar, [w]: El espectador, II tom, dostęp: http://blog.lengua-e.com/2007/etimologia–de–recordar/ (odczyt. 22.11.2010r.).

Saryusz–Wolska M. (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Kraków 2009, s. 9.

Shipley J.T. (ed.), The Origins of English Words: A Discursive Dictionary of Indo–European Roots, Baltimore 1984, s. 549.

Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z. (red.), Mały Słownik Języka Polskiego, Warszawa, 1993, s. 532.

Szacka B., Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006, s. 147.