Latein als Brücke zwischen Deutschland und Polen
PDF (Deutsch)

Słowa kluczowe

Poland
Germany
Latin culture
Classical studies
manuscripts

Jak cytować

Bering, P. (2011). Latein als Brücke zwischen Deutschland und Polen. Studia Europaea Gnesnensia, (3), 23–35. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2716

Abstrakt

The article discusses the role of Latin and Latin culture in mutual relations between Poles and Germans. Medieval manuscripts and their significance in the life of their owners are analysed, as are fragments of works which display shared Latin inspira-tion. Selected instances of association between Polish and German Classical studies are discussed as well.
PDF (Deutsch)

Bibliografia

Beide Forscher akzentieren eine Möglichkeit des kyrylianischen Ritus. Vgl. hier ein wertvoller Aufsatz von R. Grzesik, Różnorodność kulturowa Europy Środkowej, [in:] Drogi i bezdroża komunikacji, hg. von P. Bering und G. Łukomski, Gniezno 2008, S. 69–79.

Bolz B., Księga obrzędów dla króla Mieszka II (około 1025), Studia Źródłoznawcze 28, 1984, S. 163–171.

Bolz B., Tradycja tekstowa „Liber offi ciorum“ dla króla Mieszka II, Studia Źródłoznawcze 31, 1990, S. 37–56.

Die neue Edition: Modlitwy Księżnej Gertrudy z Psałterza Egberta z Kalendarzem, hg. von M. H. Malewicz, B. Kürbis, Kraków 2002.

Kürbis B., Die Epistola Mathildis Suevae an Mieszko II. in neuer Sicht. Ein Forschungsbericht, Frühmittelalterliche Studien 23, 1989, S. 318–343.

Kürbis B., Studia nad Kodeksem Matyldy. I. Sekwencja „Ad celebras rex cęlice”, Studia Źródłoznawcze 27, 1983, S. 97–112.

Kürbis B., Studia nad Kodeksem Matyldy. II. Jeszcze o losach rękopisu i miniatury, Studia Źródłoznawcze 30, 1987, S. 99–119.

Kürbis B., Studia nad Kodeksem Matyldy. III. List księżnej Matyldy do Mieszka II, Studia Źródłoznawcze 30, 1987, S. 125–147.

Leśniewska D., Kodeks Gertrudy. Stan i perspektywy badań, Roczniki Historyczne 61, 1995, S. 141–170.

List księżnej Matyldy, S. 147. Ganz anders diese Worte interpretieren: A. W. Mikołajczak, M. Walczak–Mikołajczakowa, Latinitas i Cyrilianitas — poszukiwanie duszy Europy, [in:] VIII Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie, hg. von M. Walczak–Mikołajczakowa, Gniezno 2001, S. 17.

Michałowska T., Ego Gertruda. Studium historycznoliterackie, Warszawa 2001.

Mütterich F., Epistola Mathildis Suevae. Eine wiedergefundene Handschrift , Studia Źródłoznawcze 26, 1981, S. 73–78.

Mütterich F., Epistola Mathildis Suevae. Zu einer verschollenen Handschrift des 11 Jahrhunderts, [in:] Studien zur Buchmalerei und Goldschmiedekunst. Festschrift für Hermann Usener, Marburg 1967, S. 137–141.

Szantyr R., Działalność naukowa Godfryda Ernesta Grodka, [in:] Z dziejów filologii klasycznej w Wilnie, hg. von J. Oko, Wilno 1937, S. 33–356.

Walczak R., Panowie Raczyńscy a Kodeks Matyldy dla Mieszka II. Garść dalszych szczegółów oraz dygresje, Studia Źródłoznawcze 30, 1987, S. 119–123.