Pretorianie i ich prefekci
PDF

Jak cytować

Ruciński, S. (2011). Pretorianie i ich prefekci. Studia Europaea Gnesnensia, (3), 257–264. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2740

Abstrakt

Recenzja książki: Ireneusz Adam Łuć, Excubiae principis. Geneza i znaczenie żołnierzy kohort pretoriańskich w starożytnym Rzymie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, 212 s., 13 fotografii
PDF

Bibliografia

Absil M., Les préfets du prétoire d’Auguste a Commode. 2 avant Jésus-Christ — 192 apres Jésus-Christ, Paris 1997.

Birley A.R., The Roman Government of Britain, Oxford 2005, s. 28, przyp. 44.

Christol M. i Demougin S., Notes de prosopographie équestre, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 57, 1984, s. 171; R. Syme, The Augustan Aristocracy, Oxford 1986, s. 301.

Demougin S., Prosopographie des chevaliers romain Julio-Claudiens (43 av. J.-C. — 70 ap. J.-C.), Roma 1992, s. 99, nr 94.

Hanson A.E., P. Ostorius Scapula Augustan Prefect of Egypt, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 47, 1982, s. 243–244.

Jallet-HuantM., La garde prétorienne dans la Rome antique, Charenton-le-Pont 2004.

Łuć I., Excubiae principis. Geneza i zadania żołnierzy kohort pretoriańskich w starożytnym Rzymie, Poznań 2010.

Łuć I., Geneza gwardii pretoriańskiej, Res Historica 5, 1998,s. 153–164, Idem, Oddziały pretorianów w starożytnym Rzymie, Lublin 2004.

Łuć I., Pretorianie, ich zadania i miejsce w ramach rzymskiego systemu wojskowego, [w:] Grupy społeczne, ich organizacja i funkcja w świecie starożytnym. Materiały konferencji naukowej PTH, Kraków, 4–6 września 1997E. Dąbrowa (red.), Kraków 2000, s. 37–47.

Passerini A., Le coorti pretorie, Roma 1939.

RankovB. , The Praetorian Guard, London 1994

Rémy B., Ornati et ornamenta quaestoria, praetoria et consularia sous le Haut Empire romain, Revue des Études Latines 78–79, 1976–1977, s. 160–198.

Stein A., Die Präfekten von Ägypten in der römischen Kaiserzeit, Dissertationes Bernenses I, Bernae 1950, s. 21.