Współpraca historyków i archeologów, czyli nieudana synteza dziejów Europy rzymskiej
PDF

Jak cytować

Spychała, D. (2011). Współpraca historyków i archeologów, czyli nieudana synteza dziejów Europy rzymskiej. Studia Europaea Gnesnensia, (3), 314–323. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2752

Abstrakt

Recenzja książki: Edward Bispham (red.), Europa rzymska, przeł. B. Mierzejewska,Świat Książki, Warszawa 2010, 432 s.
PDF

Bibliografia

Bispham E. (red.), Europa rzymska, przeł. B. Mierzejewska, Warszawa 2010.

Cary M., Scullard H.H., Dzieje Rzymu, 1–2, Warszawa 1992.

Gibbon E., Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego, 1–2, Warszawa 1995; idem, Upadek Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie, Warszawa 2000;

Heather P., Upadek Cesarstwa Rzymskiego, Poznań 2006.

Jaczynowska M., Pawlak M., Starożytny Rzym, Warszawa 2008.

Kuhoff W., Diokletian und die Epoche der Tetrarchie. Das römische Reich zwischen Krisenbewältigung und Neuaufbau (284–313 n. Ch.), Frankfurt am Main–Berlin–Bern 2001, s. 28–31.

Mackay Ch.S., Starożytny Rzym. Historia wojskowa i polityczna, Warszawa 2009.

Osborne R. (red.), Grecja klasyczna 500–323 p.n.e., Warszawa 2010.

Vogt, Upadek Rzymu J., Warszawa 1993.

Ziółkowski A., Historia Rzymu, Poznań 2005; idem, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009, s. 551–576, 700–927.