W sprawie recenzji Tomasza Gintera (Kwartalnik Historyczny 4, 2010, s. 124–127)
PDF

Jak cytować

Skibiński, E. (2011). W sprawie recenzji Tomasza Gintera (Kwartalnik Historyczny 4, 2010, s. 124–127). Studia Europaea Gnesnensia, (3), 369–375. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2763

Abstrakt

Odpowiedź na recenzję książki: Leszek Wetesko, Historyczne konteksty monarszych fundacji artystycznych w Wielkopolsce do początku XIII wieku, Poznań 2009
PDF

Bibliografia

http://www.wydawnictwo-poznanskie.pl/index.php?option=com_content&task=view &id=321&Itemid=47.

Kwartalnik Historyczny 4, 2010, s. 124–127.

Wetesko L., Historyczne konteksty monarszych fundacji artystycznych w Wielkopolsce do początku XIII wieku, Poznań 2009.

Ginter T., Działalność fundacyjna księcia Mieszka III Starego, Kraków 2008, s. 130.

Rodzińska-Chorąży T., Węcławowicz T., Kolegiata pod wezwaniem św. Pawła w grodzie kaliskim na Zawodziu. Analiza reliktów, rekonstrukcje, relacje porównawcze, [w:] T. Baranowski [red.], Kalisz wczesnośredniowieczny, Kalisz 1998, s. 65–83, tu s. 76.