Recepcja myśli mariologicznej i maryjnej Johna Henry’ego Newmana w mariologii Soboru Watykańskiego II
PDF

Słowa kluczowe

Mary
council
Newman
Mariology

Jak cytować

Beyga, P. (2018). Recepcja myśli mariologicznej i maryjnej Johna Henry’ego Newmana w mariologii Soboru Watykańskiego II. Studia Europaea Gnesnensia, (18), 317–331. https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.18

Abstrakt

The main goal of this article is to show how John Henry Newman’s Mariology and thought on Blessed Mary penetrated into the Mariology of the Second Vatican Council. To begin with, the author outlines the context of Newman’s theological activity as well as the context of the last Council. Subsequently, selected aspects of Newman’s mariological reflection are discussed as they emerge in the conciliar documents. The author then advances a theological assessment of Newman’s conceptions which found their way into the documents of the council.

https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.18
PDF

Bibliografia

Benedykt XVI 2010, Nabożeństwo kard. Newmana do Maryi, L’Osservatore Romano, 11 (327), s. 49.

Bouyer L. 1977, Kościół Boży, Warszawa.

Ferdek B. 2003, Dialog o Matce Pana w kontekście różańca, Salvatoris Mater, 5 (1), s. 220-232.

Ferdek B. 2014, Misterium Niepokalanego Poczęcia w mariologii bł. Johna H. Newmana, Wrocławski Przegląd Teologiczny 22, 1, s. 37-50.

Greenacre R. 2013, Maiden, Mother and Queen. Mary in the Anglican Tradition, Norwich.

Kantyka P. 2005, Mariologia pojednania. Najnowsze osiągnięcia dialogu katolicko-anglikań¬skiego, Studia Oecumenica 5, s. 291-306.

Mattei de M. 2012, Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana, Ząbki.

Międzynarodowa Komisja Anglikańsko-Rzymskokatolicka 2014, Maryja: łaska i nadzieja w Chrys¬tusie, Salvatoris Mater, 7 (2).

Międzynarodowa Komisja Teologiczna 2015, Sensus fidei w życiu Kościoła, Kraków 2015.

Napiórkowski A. 2016, Kościół w Maryi. Maryja w Kościele, Kraków-Kielce.

Napiórkowski S.C. 1967, Teologowie protestanccy o mariologii II Soboru Watykańskiego, Studia Theologica Varsaviensia, 7, 2, s. 277-284.

Newman J.H. 2000, Kazanie piętnaste. Teoria rozwoju w doktrynie religijnej. Święto Ofiarowania Pańskiego 1843 roku, [w:] J.H. Newman, Kazania Uniwersyteckie. Piętnaście kazań wygłoszonych przed Uniwersytetem Oksfordzkim między 1826 a 1843 rokiem, Kraków, s. 285-318.

Newman J.H. 2010, List do wielebnego Edwarda Bouverie Puseya, [w:] W. Życiński, Johna H. Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej, Lublin, s. 182-261.

Norris T.J. 2014, Kardynał Newman dzisiaj, Poznań.

Ostrowski W. b.r.w., Książka z Littlemore, [w:] J.H. Newman, O rozwoju doktryny chrześcijańskiej, Warszawa, s. 5-15.

Pytel J. 2012, Via media. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, Christianitas, 47, s. 36-42.

Ratzinger J.-Benedykt XVI 2014, Opera omnia, II. Rozumienie Objawienia i teologia historii według Bonawentury, Lublin.

Scheffczyk L. 1987, Sensus fidelum – świadectwo mocy wspólnoty, Communio 42 (6), s. 47-61.

Sobór Watykański II 2002c, Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym Dei verbum, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań, s. 340-363.

Sobór Watykański II 2002a, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań, s. 104-163.

Sobór Watykański II 2002b, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań, s. 193-208.

Stephenson J.C. 1983, Our solitary boast. Why Christians honour our Lord’s Mother, London.

Tomaszewski J. 2015, Ruch Oksfordzki ponad epokami. Przeczucie wiarygodności katolickiej od Newmana po Ratzingera, Christianitas, 60/61, s. 191-208.

Życiński W. 1992, Jedność w wielości. Perspektywy mariologii ekumenicznej, Kraków.