Racjonalna jednostka w odczarowanym mieście
PDF

Słowa kluczowe

city
rationality
irrationality
magic
consumerism
individual
Warsaw

Jak cytować

Kędzierski , M. . (2018). Racjonalna jednostka w odczarowanym mieście. Studia Europaea Gnesnensia, (18), 331–347. https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.19

Abstrakt

The chief aim of reflection in this paper is to outline the image of rational cities and their products, including the consumerist superstructure. By way of conclusion, the author uses the example of the Warsaw borough of Służewiec-Przemysłowy (colloquially known as Mordor) to illustrate the transformation of the concept of rational reality.

 

https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.19
PDF

Bibliografia

Ciastoch M. 2018, Stres, nadgodziny, wymagania. Jak pracują młodzi w korporacjach? [online]. Newsweek Polska [dostęp: 2018-02-08]. Dostępny w Internecie: <http://www.newsweek.pl/polska/jak-naprawde-wyglada-praca-w-korporacji-na-mordorze-,artykuly,366454,1.html>.

Daszkiewicz M. 2015, Smart marketing w służbie miast, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 41, 1, s. 267-270.

Dukaj J. 2015. Miasto przyszłości: wariacje futurologiczne II [online]. Liberté! [dostęp: 2018-02-08], Dostępny w Internecie: <http://liberte.pl/miasto-przyszlosci-wariacje-futurologiczne-ii/>.

Gorączko J. 2014, Znane i nieznane oblicza utopii, antyutopii i dystopii w dziejach światowej kinematografii, Refleksje, 10, s. 18.

Greenfield A. 2018, Miasto pod kontrolą [online]. Respublica [dostęp 2018-02-08]. Dostępny w Internecie: <http://publica.pl/teksty/miasto-pod-kontrola-52043.html>.

Jałowiecki B. 2000, Społeczna przestrzeń metropolii, Warszawa.

Jankowska M. 2015, Smart City jako koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta – przykład Wiednia, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 42, s. 173-181.

Kaczmarska E. 2015, Inteligentne miasta – realna przyszłość czy kolejna utopia? Środowisko mieszkaniowe, 13, s. 185-192.

Kłys T. 2014, Panoptykony, dyspozytywy, ekrany: media i ich reprezentacje w filmach Fritza Langa, [w:] A. Gwoźdź, M. Kempnej-Pieniążek (red.), Film i media – przeszłość i przyszłość. Kontynuacje, Warszawa, s. 56-57.

Kubiak Sz.P. 2005, Odbudowa modernizmu – modernizm odbudowy. Interbau, Urbanistyka i Architektura Berlina lat 50. XX wieku, Artium Quaestiones, 16, s. 99-156.

Kusiak J. 2010, Kto zamieszka w żelaznej klatce? Max Weber, Walter Benjamin i mitologie odczarowanej rzeczywistości, [w:] P. Śpiewak (red.), Dawne idee, nowe problemy, Warszawa, s. 69-79.

Kusiak J. 2013, Walter Benjamin i metodologia antropologicznego materializmu. Krzesanie dialektycznych iskier na metalowej głowie Ernsta Thälmanna, Praktyka Teoretyczna, 2 (8), s. 312.

Mazurkiewicz A. 2006, Miasto – wybór czy konieczność? O motywach urbanistycznych we współczesnej antyutopii, Acta Universitatis Lodziensis, 8, s. 399-414.

Merrifield A. 2016, Nowa kwestia miejska, Warszawa.

Molga T. 2018, Ucieczka białych kołnierzyków. „Mordor na Domaniewskiej” potrafi wykończyć [online]. Na Temat [dostęp 2018-02-08]. Dostępny w Internecie: <http://natemat.pl/97731,ucieczka-bialych-kolnierzykow-mordor-na-domaniewskiej-potrafi-wykonczyc>.

Mordor 2.0. 2018, Co dalej z najbardziej zakorkowaną dzielnicą? [online]. Nowa Warszawa [dostęp: 2018-02-08]. Dostępny w Internecie: <http://nowawarszawa.pl/mordor-2-0-co-dalej-z-najbardziej-zakorkowana-dzielnica-biurowa>.

Mordor na Domaniewskiej 2018. Jedyna taka dzielnica w Polsce. [online]. Wirtualna Polska [dostęp: 2018-02-08]. Dostępny w Internecie: <http://finanse.wp.pl/kat,1038021,title,Mordor-na-Domaniewskiej-Jedyna-taka-dzielnica-w-Polsce,wid,17399493,wiadomosc.html?ticaid=117e7b>.

Musiał R. 2011, Kompozycja krajobrazu miejskiego – jakość i wizerunek współczesnego miasta, Prace, Studia i Materiały – Urbanistyka, 2, s. 26-27.

Nieszczerzewska M. 2009, Narracje miejskiej wyobraźni, Poznań.

Pilecka A. 2012, Miasto przetworzone – paryska fantasmagoria Waltera Benjamina, Estetyka i Krytyka, 1 (24), s. 135-150.

Praca jak religia 2016 [online]. Gazeta Wyborcza [dostęp: 2016-10-28]. Dostępny w Internecie: <http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,20906321,praca-jak-religia>.

Ritzer G. 2001, Magiczny świat konsumpcji, Warszawa.

Ritzer G. 2009, Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa.

Sandecki M. 2018, EFNI: Miasto to nie korporacja, to społeczność ludzi. Nie może być nastawione na zysk [online]. Gazeta Wyborcza [dostęp 2018-02-08]. Dostępny w Internecie: <http://wyborcza.pl/1,76842,14685148,EFNI__Miasto_to_nie_korporacja__to_spolecznosc_ludzi_.html>.

Weber M. 2002, Schriften 1894-1922, Stuttgart.

Weber M. 2004, Racjonalność, władza, odczarowanie (wybór pism), Poznań.